Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 09 aug. 2019

Öppet offentligt samråd om maskindirektivet

Som ett led i den Europeiska kommissionens nyligen inledda översyn av maskindirektivet 2006/42/EG bjuder de nu in intressenter till ett offentligt samråd genom en öppen webbenkät.


Maskindirektivet (MD) i sin nuvarande utformning 2006/42/EG har varit ikraft sedan 29 december 2009. För att utvärdera hur väl direktivet uppfyller dess målsättning och klarar av att hantera ny teknologi såsom artificiell intelligens (AI) och sakernas internet (IoT) har kommissionen beslutat att inleda en översyn.

Som ett led i denna översyn bjuder kommissionen nu in alla intressenter att lämna sina synpunkter genom en öppen enkät som finns tillgänglig här.

Enkäten är öppen för alla intressenter företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner. Enkäten kan fyllas i anonymt och består av ett 20-tal frågor som tar ca 20 minuter att besvara. Det är även möjligt att lämna kompletterande information genom att bifoga en fil med ståndpunkter eller annat underlag.

Enkäten kommer att vara tillgänglig fram till den 30 augusti 2019