Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Konjunkturrapporter 09 nov.

Konjunkturprognos november 2016

Kontrasterna mellan teknikindustrins delbranscher fortsätter att prägla utvecklingen den närmaste tiden. Fordonsindustrin är inne i en process med modellbyten som både i år och nästa år påverkar utvecklingen.

Ladda ner rapporten

Efterfrågan på investeringsvaror förblir låg framöver samtidigt som teleindustrin reducerar sin verksamhet. Totalt ökar teknikindustrins produktion med tre procent 2016 men men förväntas bli oförändrad 2017. Anställda ökar något i år år men minskar 2017.

Fordonsindustrin bidrar i hög grad till produktionsutvecklingen för teknikindustrin i Sverige 2016 och 2017. Mot detta står tillverkare av investeringsvaror och dess underleverantörer som sammantaget har en låg efterfrågan och som består även under 2017. Det sammantagna produktionsutfallet nästa år påverkas också av omfattningen av strukturåtgärder i teleindustrin. I genomsnitt förväntas produktionen för teknikindustri i Sverige bli oförändrad 2017 men ökar med 3 procent i år.

Fordonsindustrin har visat en hög tillväxt första halvåret i år som sedan avtagit. Vi räknar med att produktionsnivån återigen stiger första halvåret 2017 då produktionsomställningar successivt avslutas. I maskinindustrin minskar produktionen med en procent 2016 men förväntas öka med en procent 2017. Efterfrågan för maskinindustrin är generellt låg även om det finns speciella produkter och nischer med ganska bra efterfrågan. För tillverkare av elteknisk utrustning räknar vi med att långa projekt som löper över flera år ger en sammantagen produktionstillväxt på en procent 2017. I metallvaruindustrin är efterfrågan låg från den största kundgruppen masknindustrin, men är samtidigt hög från fordonsindustri och byggsektorn i Sverige. Denna mix av efterfrågan gör att produktionen minskar en procent 2016 men ökar med två procent 2017.

Publicerades 9 november 2016