Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Konjunkturrapporter 21 maj

Konjunkturprognos maj 2017

Efterfrågan på investeringsvaror har ökat. Det senaste halvåret visar en ökad produktionsnivå och tilltagande tillväxttakt i global teknik- och tillverkningsindustri. Samtidigt divergerar utvecklingen fortfarande mellan länder och mellan delbranscher. För teknikindustri i Sverige förväntas produktionstillväxten öka med fyra procent i år. För andra året i rad ökar också antalet anställda.

Ladda ner rapporten

De starkaste tillväxtimpulserna för tillverknings- och teknikindustri kommer för närvarande från Asien, främst de tre stora länderna Kina, Japan och Korea. Samtidigt har efterfrågan förbättrats något i Euroområdet. Efterfrågan i USA är och förväntas bli fortsatt måttlig. På andra exportmarknader för Sveriges teknikindustri har affärsläget stabiliserats, särskilt på den enskilt största marknaden Norge och i någon mån även i Ryssland och Brasilien. De internationella tillväxtförutsättningarna för teknikindustri i Sverige blir fortsatt begränsade, men ändå något bättre än de senaste två åren. Den handelsviktade BNP-tillväxten på teknikindustrins 50 största exportmarknader förväntas nå två procent 2017 och förväntas bara i bästa fall öka i samma takt nästa år.

Positivt är att tillväxten i globala investeringar gradvis ökar 2017 och en bit in på 2018 efter en låg tillväxt 2015-2016. Däremot förväntas inte global fordonsindustri visa någon exceptionell tillväxt 2017-2018 då försäljningen för både person- och lastbilar redan visat antingen all time high eller tioårshögsta på de viktigaste exportmarknaderna.

Publicerades 21 maj 2017