Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 18 mars

Hjärtat i svensk ekonomi - Industrins betydelse och villkor i Stockholms län

Den här rapporten är en beskrivning av den betydelse som industrin har för ekonomin i Stockholms län.

Ladda ner rapporten

Hur många jobb genererar industrin? Hur stor andel av ekonomin
svarar industrin för? I jämförelse med övriga län har Stockholm en betydligt större tjänsteproduktion medan industrin har en avsevärt större betydelse för resten av landet. Så ser det ut i de flesta länder. Det administrativa och politiska centrumet domineras ofta av tjänstenäringarna och har relativt lite tillverkningsindustri.

Ändå skapar industrin i Stockholms län många jobb räknat i antal, och genererar dessutom skatteintäkter som motsvarar 10 000 jobb inom regionen, utöver de jobb som industrin direkt och indirekt står bakom. Rapporten är ett underlag för diskussion om industrins betydelse i ett regionalt och även nationellt perspektiv.

Rapporten lyfter också fram att stora delar av länets tjänstesektor är internationellt konkurrensutsatt och påverkas av efterfrågan från omvärlden. Vilka förutsättningar finns för både exportindustrin och internationellt konkurrensutsatta tjänstebranscher att utvecklas i länet? Vad krävs för att dessa tungt vägande branscher ska kunna växa och vara konkurrenskraftiga framöver?

Publicerades 18 mars 2020

Lena Hagman Tidigare ekonom på Teknikföretagen