Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 26 nov.

Centralbankers fundament har rasat

En hörnsten i många inflationsanalyser är den så kallade Phillipskurvan. Logiken bakom den är enkel: Ökar resursutnyttjandet/faller arbetslösheten så tilltar trycket uppåt på löner och priser.

Ladda ner rapporten

I en rapport från Teknikföretagen har vi gjort en genomgripande analys av detta samband och kommit fram till att det har gradvis förändrats och mycket påtagligt under loppet av de senaste decennierna. Vi har också funnit argument för varför sambandet förändrats så tydligt.

En förutsättning för att sambandet ska förväntas gälla är att löner och i priser i en ekonomi väsentligen bestäms av inhemska faktorer, mer specifikt situationen på den inhemska arbetsmarknaden. Detta var ett rimligt antagande för ett antal decennier sedan, men i dag bestäms löner och priser i stor utsträckning av att en större andel av ekonomin är internationellt konkurrensutsatt, av att exporterande industri- och tjänsteföretag har spritt ut sin produktion utmed globala värdekedjor och av situationen på den globala arbetsmarknaden och inte enbart på den inhemska. 

Publicerades 26 november 2021

Lena Hagman Tidigare ekonom på Teknikföretagen