Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Ekonomisk analys 09 juni 2023

God fyllnadsgrad för säsongen i de europeiska gaslagren

Att följa den europeiska gasmarknaden har varit såväl spännande som relevant för den som vill förstå utvecklingen i Europa de senaste åren. Inte minst mot bakgrund av dramatiken som rådde för ett år sedan – då EU behövde vrida sig ur Putins klor och samtidigt fylla de stora underjordiska naturgaslagren inför vintern.

Gaslagren spelar en viktig roll för att jämna ut säsongsvisa variationer i efterfrågan. Inom EU finns kapacitet att lagra över 117 miljarder kubikmeter (bcm) naturgas, vilket motsvarar ungefär en femtedel av den årliga konsumtionen, enligt Gas Infrastructure Europe. Lagren fylls regelmässigt under sommarhalvåret när efterfrågan och pris på naturgas är lägre. De töms sedan under vinterhalvåret när förhållandena är de omvända. Därmed är fyllnadsgraden en viktig parameter att följa.

God fyllnadsgrad for sasongen i europeiska gaslager

I dagsläget är fyllnadsgraden mycket god för säsongen. Den är nu drygt 70 procent för Europa sammantaget. Som jämförelse kan nämnas att den var knappt 50 procent vid motsvarande tid i fjol och knappt 40 procent för två år sedan. Se den vänstra figuren ovan.

Under mars och april fylldes de relativt långsamt, men sedan det europeiska gaspriset succesivt sjunkit ner mot dagens nivå på ca 25 euro per MWh har fyllandet tagit fart. Sammantaget får man nu titta tillbaka mer än två år för att hitta motsvarande nivåer för de nederländska TTF-terminerna, som utgör riktmärke för hela den europeiska gasmarknaden. Se den högra figuren ovan. Aktörerna som kontrollerar lagren vill inte fylla dem med dyrare gas än nödvändigt, samtidigt som de inte får missa de av EU uppsatta minimikraven om vissa fyllnadsgrader som ska vara uppnådda vissa datum under hösten.

Hogre fyllnadsfrad i Tyskland an i Europa totalt

I Tyskland är fyllnadsgraden ytterligare något högre än inom EU totalt. Enligt de senaste uppgifterna är den drygt 76 procent i Tyskland i dagsläget. Lagret Rehden – som är ett av Europas största och ensamt svarar för nästan en femtedel av den totala lagringskapaciteten i Tyskland – är redan nästan fyllt till brädden, se figuren ovan. Vi har vid flera tillfällen uppmärksammat just Rehden eftersom det tidigare kontrollerades av ryska Gazprom och nästan inte fylldes alls under sommarhalvåret 2021.

Att utgångsläget nu sammantaget är betydligt bättre har flera förklaringar. Helt avgörande är dock EU:s imponerande bedrift med att ersätta den ryska gasen med flytande naturgas (LNG), vilket vi skrivit om tidigare. Bland annat på årsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Skillnaden i fyllnadsgrad nu jämfört med för ett år sedan har en enorm betydelse. Inte minst eftersom den innebär att gasvolymen som behöver importeras till EU detta år, enbart för att fylla lagren, är i storleksordningen 20 miljarder kubikmeter (bcm) mindre än i fjol.