Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Flaskhalsarna i elnätet har kommit tillbaka samtidigt som elen varit närmast gratis i Osloområdet

Flaskhalsarna i elnätet – och därmed prisskillnaderna – inom Sverige har kommit tillbaka de senaste veckorna. Elen har därtill varit närmast gratis i Osloområdet. Det är sammantaget tydligt hur överföringsbegränsningar leder till prisskillnader och att tillräckligt med planerbar kraftproduktion i söder krävs för att motverka överföringsbegränsningar i elnätet.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Ekonomisk analys
15 sep. 2023
Sakområde:

Alla som har för vana att surfa in på Nord Pools ”Day-ahead overview" strax efter kl. 13.00 varje dag – för att se elspotpriserna för nästkommande dag – har sannolikt noterat att flaskhalsarna genom Sverige kommit tillbaka samt att elen varit närmast gratis i Osloområdet de senaste veckorna. Så är exempelvis fallet idag fredagen den 15 september, vilket framgår av kartbilden från Nord Pool längre ner i denna artikel (där även elprisområdena finns angivna).

Under juli och första halvan av augusti samvarierade elpriserna i stor utsträckning inom Sverige samt även med dem i Sydnorge – men därefter är bilden en annan. Se den vänstra figuren nedan. All nederbörd i samband med stormen Hans gjorde att vattenmagasinen fylldes till brädden i Osloområdet (prisområde NO1), vilket bland annat framgår av ”Fyllingsgrad per prisområde” hos norska Statnett. Vattenkraften har alltså inte haft skäl att spara i ladorna, utan har kört för fulla muggar för att skapa lite plats i dammarna inför höstregnen, vilket pressat ner elpriset.

En central förklaring till den mycket låga prisnivån i Osloområdet (NO1) och den uteblivna priskopplingen med Mellansverige (SE3) är samtidigt att nästan ingen el från området kunnat skickas till Sverige de senaste veckorna. Den högra figuren ovan illustrerar överföringskapaciteten som tilldelats marknaden inför dagenförehandeln för aktuellt snitt. Av figuren framgår att ingen överföringskapacitet funnits tillgänglig sedan början av september. Orsaken är ett stort arbete som Svenska kraftnät genomför i kopplingsstationen Kilanda på västkusten.

Det är samtidigt inte bara överföringskapaciteten från Norge som begränsats. Den vänstra figuren nedan illustrerar överföringskapaciteten som tilldelats marknaden för de tre svenska snitten sedan halvårsskiftet. Av figuren framgår tydligt hur Svenska kraftnät begränsat överföringskapaciteten i elnätet även ner genom Sverige de senaste veckorna.

Till följd av marginalprissättningen på elmarknaden – innebärande att elpriset bestäms av den dyraste elproduktionen som är i drift i ett elområde eller via den dyraste överföringsförbindelsen dit som inte slagit i kapacitetstaket – leder ökade överföringsbegränsningar till att flaskhalsar i nätet uppstått i större utsträckning är annars. Här finns huvudförklaringen till att prisskillnaderna inom Sverige nu kommit tillbaka på bred front.

Orsakerna till överföringsbegränsningarna inom Sverige är flera. Bland annat påverkar begränsningarna från Norge överföringsmöjligheten även inom Sverige. Därtill sker en hel del andra arbeten med elnätet än det i Kilanda, vilket framgår av senaste versionen av ”Information från driften” från Svenska kraftnät. En ytterligare förklaring är de pågående revisionerna i den svenska kärnkraften, vilket begränsar tillgången till planerbar baskraft i södra Sverige. Med en mindre mängd planerbar elproduktion än vanligt i drift södra delen av landet måste överföringskapaciteten som tilldelas marknaden begränsas, så att beredskapen att hantera fel kan upprätthålls. Svenska kraftnät har sedan tidigare en tumregel innebärande att 1 000 MW bortfall av planerbar kraftproduktion i södra Sverige innebär att överföringskapaciteten genom stamnätet ner från Norrland minskar med ungefär 500 MW.

Svenska kraftnät har dock lyckats minska överföringsbegränsningarna det senaste året tack vare olika åtgärder. Helt centralt i sammanhanget har varit att myndigheten börjat teckna avtal om mothandel med kraftvärmebolag. Det bedöms ha ökat överföringskapaciteten med 100-200 MW den gångna vintern. Anläggningar som då upphandlades var Heleneholmsverket i Malmö, Ryaverket i Göteborg samt Tekniska verken i Linköping. Det är nu positivt att Svenska kraftnät avser upphandla resurser för mothandel även inför den kommande vintern.

Det är sammantaget tydligt hur överföringsbegränsningar leder till skillnader i elpris över landet och hur tillräckligt med planerbar kraftproduktion i södra Sverige krävs för att motverka överföringsbegränsningar i elnätet. Kraftvärme och kärnkraft i söder är alltså en förutsättning för att vind- och vattenkraft ska kunna föras över från norr – och därmed även för fortsatt utbyggnad av väderberoende kraftproduktion.

När nu det svenska elsystemet ska skalas upp till mer än det dubbla på bara några decennier bör inte kärnkraft och vindkraft ställas mot varandra. Alla fossilfria kraftslag och tekniker måste ges möjlighet att bidra. Därtill bör man sikta på en utbyggnad av elsystemet till en låg total systemkostnad. Det är i detta sammanhang tydligt att det även fortsättningsvis krävs en rimlig balans mellan planerbara-, reglerbara- och väderberoende resurser i elsystemet.