Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Almedalen 2023 Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 15 sep. 2022

LNG är på god väg att ersätta den ryska naturgasen

Flödet genom Nord Stream har upphört helt – men naturgaspriset har ändå inte slagit nya rekord efter totalstoppet. Detta eftersom de relativt välfyllda gaslagren och ett ökat flöde av LNG till Europa innebär att gasvapnet till stor del redan vridits ur Putins händer. Läget framstår inte längre som nattsvart – även om vintern sannolikt ändå kommer bli tuff för europeiska hushåll och företag.

Nytt rekord för gaspriset efter besked om stoppat flöde genom Nord Stream

Det höga naturgaspriset har seglat upp som en av de mest uppmärksammade frågorna under 2022. Inte minst eftersom det drivit upp elpriserna till rekordnivåer. I den dagliga rapporteringen är det samtidigt svårt att se skogen för alla träd. Därför försöker vi i denna artikel ta ett bredare grepp om naturgasmarknaden.   

Den senaste dramatiken började efter det att ryska Gazprom den 19 augusti meddelade att man återigen behövde stänga av Nord Stream för service under tre dagar, från och med onsdagen den 31 augusti. Då drog det europeiska naturgaspriset på den viktiga nederländska TTF-handelsplatsen, i väg till nya höjder. Den 26 augusti nåddes toppnoteringen 322 euro per MWh, men priset sjönk sedan snabbt tillbaka igen.

Marknaden befarade med rätta att gasflödet – som redan var reducerat med 80 procent – inte alls skulle komma i gång igen efter uppehållet. Så blev också fallet – men naturgasen fortsatte ändå att handlas långt under den tidigare toppnivån. Förvisso många gånger högre än snittet 2015-2020 på 16 euro per MWh. Se såväl flöde genom Nord Stream som naturgaspris i figurerna nedan. 

Ny-toppnotering-for-naturgaspriset.png

Välfyllda gaslager trots stoppat flöde via Nord Stream

Varför fortsatte då inte naturgaspriset upp och slog nya rekord? Den främsta förklaringen är sannolikt att marknaden hade konstaterat att bortfallet av de sista 20 procenten genom Nord Stream inte utgjorde någon större förlust.

Låt oss dock börja med att titta på fyllnadsgraden i de europeiska naturgaslagren. Runt om i Europa finns stora – ofta underjordiska lager – som har en viktig roll för att jämna ut säsongsvisa variationer i efterfrågan. De fylls regelmässigt under sommarhalvåret när efterfrågan och pris på naturgas är lägre. De töms sedan under vinterhalvåret när förhållandena är de omvända.

Fyllnadsgraden är redan uppe på 84 procent för Europa sammantaget. Därmed är den uppe på snittnivån för årstiden, i jämförelse med snittnivån denna tid på året under perioden 2015-2020. Motsvarande siffra för Tyskland är 87 procent. Se det vänstra diagrammet nedan.

Trots att flödet genom Nord Stream först minskade kraftigt för att sedan stoppas helt, har gaslagren fortsatt fyllas i närmast oförändrad takt, vilket framgår av det högra diagrammet nedan. Hur är detta möjligt?

Europeiska-gaslagren-fortsatter-att-fyllas-trots-stoppet.png

Den ryska gasen har delvis ersatts med LNG – och mer är att vänta

Att följa de förändrade gasflöden till EU har inte varit helt enkelt tidigare. ENTSOG – som har ett övergripande ansvar för transmissionsnäten för naturgas på EU-nivå – har dock nyligen skapat en websida där vem som helst enkelt kan följa utvecklingen. Detta på EUROPEAN GAS FLOW DASHBOARD, som varmt rekommenderas för alla gasintresserade.

Kartbilden nedan kommer just från GAS FLOW DASHBOARD. Den illustrerar flödena under augusti i år. Bland annat framgår hur den ryska gasen då hade slutat flöda till Baltikum och Finland samtidigt som flödet genom Nord Stream var kraftigt reducerat. Det framgår även hur gasen fortsatte att flöda via Belarus och Ukraina. Hela flödet från främst Ryssland benämns East av ENTSOG och illustreras med rött nedan. På bilden syns även de omfattande flödena genom andra gaskorridorer – så som Caspian (orange), North Africa (mörkgrön), North Sea (gul) och UK (ljusblå). Kanske mest intressant är dock hur flödet av LNG (mörkblå) utvecklats, vilket vi återkommer till. LNG är naturgas som kylts ned så att den blivit flytande. Det innebär att den tar många gånger mindre plats än vanligt och därmed effektivt kan transporteras på fartyg.

Illustration-av-gasfloden-till-EU-under-augusti .pngTrots att Ryssland helt strypt flödet genom Nord Stream flödar alltså fortsatt en del gas till EU från Ryssland. Gasflödena genom de olika korridorerna visas i diagrammen nedan. Där framgår hur flödet från Ryssland minskat från ca 4000 GWh per dag till strax under 1000 GWh per dag det senaste året. Flödet från Nordsjön har samtidigt ökat något. Det som framför allt sticker ut är dock hur flödet av LNG ökat – samt flödet från UK. I båda fallen handlar ökningen främst om flytande naturgas som anländer med fartyg till Europa.

Tabell

Till stor del har det ökade flödet av LNG redan kompenserat bortfallet av den ryska gasen, vilket framgår av den högra figuren ovan. Framöver kan vi vänta ännu mera LNG eftersom Tyskland är på gång att få fem flytande terminaler för mottagning på plats, enligt Reuters. I dessa flytande terminaler sker återförgasning av LNG så att den sedan kan skickas ut i det vanliga naturgasnätet. Två av dessa terminaler beräknas vara på plats och redo att ta emot leveranser redan nu under slutet av 2022. Ytterligare ett av flera andra exempel runt om i Europa är att en flytande terminal i estniska Paldiski kommer vara redo att ta emot LNG innan årsskiftet.

Avslutningsvis – läget är inte längre nattsvart på naturgasområdet
Sammantaget innebär de relativt välfyllda gaslagren och det faktum att LNG till stor del redan ersatt den ryska gasen att vi förhoppningsvis slipper uppleva ytterligare fördubblingar av det europeiska gaspriset. Gasvapnet har därmed till stor del redan vridits ur Putins händer. Läget framstår inte längre som nattsvart – även om vintern sannolikt ändå kommer bli tuff för europeiska hushåll och företag.