Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
PDF {{contracts[0].selectedFile.size}}

TP L 15

Ny
Gratis

Bestämmelser för tillhandahållande av teknisk personal i löpande räkning.

Ladda ner Ladda ner

Bestämmelsen är främst avsedd att användas när leverantörens personal utför uppdrag som innefattar tekniskt arbete hos beställaren. Arbetet kan antingen vara fristående eller en tilläggsförpliktelse vid leverans av utrustning. Exempel på arbeten är montagearbete, montageledning, igångkörning, reparationsarbete, renovering, felsökning, intrimning eller justering. Bestämmelsen är inte avsedd att användas vid renodlat intellektuellt arbete, såsom konsultarbete avseende konstruktion och programmering. Det är dock inget som hindrar att konstruktions- och programmeringsarbete ingår som en del av uppdraget.

Till TP L 15 finns en bilaga som är kopplad till huvuddokumentet.

Språk: svenska och engelska