Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Standardavtal Premium

Senast tillgängliggjorda standardavtal

Här listar vi de senaste tillgängliggjorda standardavtalen.

2021-02-12

Till följd av att ett fel i översättningen av NL 17 till engelska (NL 17 E) upptäckts har dokumentet rättats. Rättelsen berör punkt 36 där texten “…the Seller shall have no liability for defects in any part of the Works for more than two years from the end of the liability period referred to in Clause 26… ändrats till …the Seller shall have no liability for defects in any part of the Works for more than one year from the end of the liability period referred to in Clause 26, first sentence…Det här tillgängliga dokumentet NL 17 E är således den korrigerade versionen. Vi ber om ursäkt för det inträffade och ber användarna att göra sig av med alla felaktiga exemplar i elektronisk och fysisk form för att undvika problem.

Till följd av att ett fel i översättningen av NLM 19 till engelska (NLM 19 E)  upptäckts har dokumentet rättats. Rättelsen berör punkt 66 där texten “…the Contractor shall have no liability for defects in any part of the Works for more than two years from the end of the liability period referred to in Clause 56… ändrats till …the Contractor shall have no liability for defects in any part of the Works for more than one year from the end of the liability period referred to in Clause 56, first sentence…Det här tillgängliga dokumentet NLM 19 E är således den korrigerade versionen. Vi ber om ursäkt för det inträffade och ber användarna att göra sig av med alla felaktiga exemplar i elektronisk och fysisk form för att undvika problem.

2021-02-10

Ett antal Annex (tilläggsdokument) som är avsedda att användas när tysk rätt är tillämplig på parternas avtal har gjorts tillgängliga. Annexen är kopplade till en rad olika typer av leveransbestämmelser.  Syftet är att försöka säkerställa att ansvarsbegränsningarna i  grunddokumenten är giltiga trots den restriktiva hållningen i tyskt rätt avseende ansvarsbegränsningar i standardavtal. Annexen finns på såväl tyska som engelska. Annexen avser följande grunddokument:

Orgalime S 2012, S 2012 S, SI 14, SW 14, M 17 och R 17.

Orgalims leveransbestämmelser för underhåll av industriell utrustning, M 17 respektive R 17 har gjorts tillgängliga på franska.

2020-02-04

NLT 17 E, Supplement to NL 17 E for Less Extensive Installation Work concerning Machinery and other Mechanical, Electrical and Electronic Equipment in Denmark, Norway, Finland and Sweden.

NLS 19 E, General Conditions for the Supply of Standard Goods such as Mechanical, Electrical and Electronic Components, Screws, Nails and other Bulk Items.

Båda bestämmelserna är rena översättningar av motsvarande svenska versioner. NLT 17 E är en tilläggsbestämmelse till NL 17 E och avser mindre omfattande montageåtaganden inom Norden. NLS 19 E är bestämmelser för leverans av mängdvaror av standardkaraktär inom Norden.

2019-12-06

NLM 19 E, General Conditions for the Supply and Erection of Machinery and other Mechanical, Electrical and Electronic Equipment in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

Detta dokument är en ren översättning till engelska av NLM 19. Villkoren har således samma sakliga och geografiska användningsområde som  NLM 19, d.v.s. de är avsedda för teknikindustrins leveranser av utrustning inklusive installationsåtagande  inom Norden.

Engelskspråkig kontraktsbilaga till NLM 19 E.

2019-12-02

NLS 19, Allmänna bestämmelser för leveranser av mängdvaror av standardkaraktär såsom mekaniska, elektriska och elektroniska komponenter, skruv och spik inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Tillgänglig språkversion är f.n. svenska. Inom kort kommer även en engelsk version att göras tillgänglig.

NLT 17, Allmänna bestämmelser för mindre omfattande montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLT 17 är en tilläggsbestämmelse till NL 17. Tillgänglig språkversion är f.n. svenska. Inom kort kommer även en engelsk version att göras tillgänglig.

2019-09-05

NLM 19, Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Tillgänglig språkversion är f.n. svenska.

2019-03-18

NU 15 E, Allmänna bestämmelser för Underhåll. (General Conditions for Maintenance).

NR 15 E, Allmänna bestämmelser för avhjälpande underhåll. (General Conditions for Corrective Maintenance

Båda bestämmelserna är rena översättningar av motsvarande svenska versioner. Kontraktsbilagan till NU 15 kommer inte att göras tillgänglig på engelska

2018-11-14

NL 17 E, General Conditions  for the Supply of Machinery and other Mechanical, Electrical and Electronic Equipment in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

Detta dokument är en ren översättning till engelska av NL 17. Villkoren har således samma sakliga och geografiska användningsområde som  NL 17, d.v.s. de är avsedda för teknikindustrins handel med produkter inom Norden.

2018-08-13

Orgalime General Conditions for Standard Products - STP 18. Detta är villkor för leverans av standardprodukter inom och mellan Europas länder. Villkoren har ingen tidigare motsvarighet i Orgalimes utgivning av standardavtal, men de liknar i mycket hög utsträckning de nordiska villkoren NLS 10.

Orgalime Supplementary Conditions for Minor Installation Work Concerning Mechanical, Electrical and Mechanical Products Delivered Under Orgalime S 2012 – MI 18. Dessa villkor är avsedda att utgöra ett komplement till produktleveransbestämmelserna Orgalime S 2012 i de fall leverantören, utöver själva produktleveransen, även åtagit sig att utföra ett mindre montagearbete avseende produkten hemma hos beställaren. Villkoren har ingen tidigare motsvarighet i Orgalimes utgivning av standardavtal, men de liknar i mycket hög utsträckning de nordiska villkoren NLT 09.

2018-04-06

NL 17 - Allmänna bestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Villkoren ersätter NL 09.

Tillgänglig språkversion är f.n. svenska. Så småningom kommer även en engelsk version att göras tillgänglig.

2017-11-23

Orgalime M 17 – General conditions for maintenance of mechanical, electrical and electronic equipment. M 17 är avsedda för förebyggande och reparativt underhåll av industriell utrustning och ersätter de äldre Orgalime M 2000.

Tillgängliga språkversioner är f.n. engelska och tyska.

Orgalime R 17 – General conditions for the repair of mechanical, electrical and electronic equipment. R 17 är avsedda för reparation av industriell utrustning och ersätter de äldre Orgalime R 02.

Tillgängliga språkversioner är f.n. engelska och tyska.

2015-11-26

NU 15 – Allmänna bestämmelser för Underhåll. NU 15 ersätter de äldre NU 06.

Kontrakt för underhåll enligt NU 15.

NR 15 – Allmänna bestämmelser för Avhjälpande Underhåll. NR 15 ersätter de äldre NR 06.

En informationsskrift har publicerats till de båda nya underhållsbestämmelserna – Information om NU 15 och NR 15.

Språkversion: svenska.

2015-06-10

Svenska, danska och holländska språkversioner av Orgalime SI 14 för internationella avtal om leverans med montage. Tillgängliga språkversioner är följaktligen för närvarande engelska, franska, spanska, tyska, svenska, danska och holländska. Ytterligare språkversioner kommer att läggas ut vartefter de blir klara. Orgalime SI 14 ersätter de äldre Orgalime SE 01.

Franska, ryska och svenska språkversioner av Orgalime SW 14 - General Conditions for Computer Software. Supplementary conditions for computer software included in Products delivered under Orgalime S 2012 or Orgalime SI 14.Tillgängliga språkversioner är följaktligen för närvarande engelska, tyska, spanska, franska, ryska och svenska.

Ryska och svenska språkversioner av Orgalime S 2012 S - Supplementary Conditions for the Supervision of Installation of Mechanical, Electrical and Electronic Products Delivered under Orgalime S 2012. Tillgängliga språkversioner är följaktligen för närvarande engelska, tyska, spanska, franska, ryska och svenska.

Kinesiska, tjeckiska, lettiska, slovakiska och turkiska språkversioner av Orgalime S 2012 - General Conditions for the Supply of Mechanical, Electrical and Electronic Products. Tillgängliga språkversioner är följaktligen för närvarande svenska, danska, engelska, franska, italienska, portugisiska, spanska, tyska, kinesiska, tjeckiska, lettiska, ryska, nederländska, slovakiska och turkiska.

Svenska och engelska språkversioner av TP F 15 - Bestämmelser för tillhandahållande av teknisk personal till fast pris. TP F 15 ersättter de äldre TP F 01. 

Svenska och engelska språkversioner av TP L 15 - Bestämmelser för tillhandahållande av teknisk personal i löpande räkning. TP L 15 ersätter de äldre TP L 01. 

Ytterligare språkversioner av TP-bestämmelserna kommer ej att ges ut.

Har du frågor som rör Standardavtal online? Kontakta standardavtal@teknikforetagen.se.


Kontakta standardavtal@teknikforetagen.se.

Klicka här för att maila