Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Standardavtal Premium

Senast tillgängliggjorda standardavtal

Här listar vi de senaste tillgängliggjorda standardavtalen.

2024-07-03

Orgalim SI 24, General Conditions for the Supply and Installation of Mechanical, Electrical and Electronic Products.

Ny utgåva av Orgalims standardavtal för internationella leveranser med montage. Finns tillgängliga på 11 språk.

2024-03-19

Orgalim MI 24, Supplementary Conditions for Minor Installation Work concerning Mechanical, Electrical and Electronic Products delivered under Orgalim S 2022.

Ny utgåva av Orgalims tilläggsvillkor för mindre installationsarbeten. Villkoren är tänkta att användas när leverantören levererar en produkt enligt Orgalim S 2022 och som en extra tjänst åtar sig att utföra enklare installationsarbete av produkten på plats. Exempel på mindre installationsarbeten är att ansluta produkten till befintlig utrustning och elsystem, ordna med strömförsörjning eller kyla.

Om leverantörens skyldighet är att leverera en produktionslinje, installera olika delar och utföra olika funktionstester rekommenderas i stället Orgalim SI 14, eller inom kort, SI 24 (General Conditions for the Supply and Installation of Mechanical, Electrical and Electronic Products).

Orgalim MI 24 är en uppdaterad version av Orgalime MI 18 och finns på engelska.

2023-12-19

NKF 23, Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag till fast pris.

NKL 23, Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag på löpande räkning.  

Nya standardavtal för konsultuppdrag NKF 23 och NKL 23.

De allmänna bestämmelserna för konsultuppdrag NKF 07 för uppdrag som utförs till fast pris och NKL 07 för uppdrag som utförs på löpande räkning har reviderats. Bestämmelserna ges nu ut under beteckningarna NKF 23 och NKL 23. Åtskilliga ändringar är av språklig, strukturell och saklig betydelse. De större sakliga ändringarna behandlas i en informationsskrift, ”Viktiga nyheter i konsultvillkoren NKF 23 och NKL 23”.

NKF 23 och NKL 23 finns tillgängliga på svenska och engelska.

2023-04-17

Orgalim S 2022 S, Supplementary Conditions for the Supervision of Installation and Commissioning of Mechanical, Electrical and Electronic Products, delivered under Orgalim S 2022.

Detta är ett uppdaterat tilläggsvillkor som kan användas tillsammans med Orgalims nya utgåva av standardavtal för internationella produktleveranser, Orgalim S 2022, när det företag som levererat utrustning också åtar sig att instruera köparens personal vid montaget och idriftsättningen av utrustningen. Tidigare version är Orgalime S 2012 S som kan användas tillsammans med Orgalime S 2012.

S 2022 S finns tillgängligt på nio olika språk: engelska, tyska, portugisiska, svenska, franska, spanska, danska, italienska och ryska.  

2022-12-01

Orgalim S 2022, General Conditions for the supply of Mechanical, Electrical and Electronic Products. Ny utgåva av Orgalims standardavtal för internationella produktleveranser.

Finns tillgänglig på 13 språk. 

2021-02-12

Till följd av att ett fel i översättningen av NL 17 till engelska (NL 17 E) upptäckts har dokumentet rättats. Rättelsen berör punkt 36 där texten “…the Seller shall have no liability for defects in any part of the Works for more than two years from the end of the liability period referred to in Clause 26… ändrats till …the Seller shall have no liability for defects in any part of the Works for more than one year from the end of the liability period referred to in Clause 26, first sentence…Det här tillgängliga dokumentet NL 17 E är således den korrigerade versionen. Vi ber om ursäkt för det inträffade och ber användarna att göra sig av med alla felaktiga exemplar i elektronisk och fysisk form för att undvika problem.

Till följd av att ett fel i översättningen av NLM 19 till engelska (NLM 19 E)  upptäckts har dokumentet rättats. Rättelsen berör punkt 66 där texten “…the Contractor shall have no liability for defects in any part of the Works for more than two years from the end of the liability period referred to in Clause 56… ändrats till …the Contractor shall have no liability for defects in any part of the Works for more than one year from the end of the liability period referred to in Clause 56, first sentence…Det här tillgängliga dokumentet NLM 19 E är således den korrigerade versionen. Vi ber om ursäkt för det inträffade och ber användarna att göra sig av med alla felaktiga exemplar i elektronisk och fysisk form för att undvika problem.

2021-02-10

Ett antal Annex (tilläggsdokument) som är avsedda att användas när tysk rätt är tillämplig på parternas avtal har gjorts tillgängliga. Annexen är kopplade till en rad olika typer av leveransbestämmelser.  Syftet är att försöka säkerställa att ansvarsbegränsningarna i  grunddokumenten är giltiga trots den restriktiva hållningen i tyskt rätt avseende ansvarsbegränsningar i standardavtal. Annexen finns på såväl tyska som engelska. Annexen avser följande grunddokument:

Orgalime S 2012, S 2012 S, SI 14, SW 14, M 17 och R 17.

Orgalims leveransbestämmelser för underhåll av industriell utrustning, M 17 respektive R 17 har gjorts tillgängliga på franska.

2020-02-04

NLT 17 E, Supplement to NL 17 E for Less Extensive Installation Work concerning Machinery and other Mechanical, Electrical and Electronic Equipment in Denmark, Norway, Finland and Sweden.

NLS 19 E, General Conditions for the Supply of Standard Goods such as Mechanical, Electrical and Electronic Components, Screws, Nails and other Bulk Items.

Båda bestämmelserna är rena översättningar av motsvarande svenska versioner. NLT 17 E är en tilläggsbestämmelse till NL 17 E och avser mindre omfattande montageåtaganden inom Norden. NLS 19 E är bestämmelser för leverans av mängdvaror av standardkaraktär inom Norden.