Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
PDF {{contracts[0].selectedFile.size}}

NLS 10

Ny
Gratis

Allmänna leveransbestämmelser för leveranser av mängdvaror av standardkaraktär såsom mekaniska, elektriska och elektroniska komponenter, skruv och spik inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Ladda ner Ladda ner

Bestämmelsen är närmast avsedd för lagerhållna varor som är så pass standardiserade att mer eller mindre identiska varor tillhandahålls av flera leverantörer. Bestämmelsen är mindre omfattande än NL 09 och innehåller exempelvis inga bestämmelser om ritningar och beskrivningar samt leveransprov. Ansvarsreglerna är enklare och ger möjlighet för köparen att snabbare komma loss från avtalet om leveransen skulle vara försenad eller behäftad med fel.

Språk: svenska och engelska