Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Remisssvar 27 jan.

230126 Teknikföretagen, remiss Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar m FoU Fi2022.03156.pdf

Remissvar Fi2022/03156
Ladda ner remissvaret

Ställningstagande

Teknikföretagen tillstyrker det remitterade förslaget. Teknikföretagen ser positivt på förslaget att det maximala taket för avdrag höjs då det öppnar upp för större företag att göra avdrag och gör avdraget mer internationellt konkurrenskraftigt. I sammanhanget vill Teknikföretagen understryka att ett ökat avdrag inte substituerar behovet av privat-offentliga industridrivna strategiska programsatsningar. De sistnämnda har en längre tidshorisont och är av större betydelse för teknikskiften.

Publicerades 27 januari 2023

Teresa Jonek Expert forskning och innovation 070-551 29 02 Maila