Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Remisssvar 16 feb.

Teknikföretagens remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 – 2033

Remissvar I2021/02884
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen tackar för möjligheten att svara på förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen. Ett välutvecklat och välfungerande transportsystem för såväl gods som persontransporter är en viktig förutsättning för att industrin, som exporterar en majoritet av sin produktion, ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft och verksamhet i Sverige. Möjligheter att tidigt rulla ut ny teknik kan också främja innovationsklimatet i Sverige och på så sätt bidra till kommersialisering av nya svenska exportprodukter för hållbara transporter.

Utöver detta remissvar stödjer Teknikföretagen även innehållet i remissvaret från Näringslivets Transportråd, och hänvisar till dem i frågor som ej tas upp i detta remissvar

Publicerades 16 februari 2022