Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Remisssvar 22 apr

Teknikföretagens remissvar avseende Halvledarakten

Remissvar 2021/22:FP67
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen instämmer med regeringens bedömning av Halvledaraktens utformning som framförs i Faktapromemoria 2021/22:FP67. Vidare tillstyrker Teknikföretagen de synpunkter som tidigare förts fram av Svenskt Näringsliv.

Kunskap om- och tillgång till halvledare är en nyckelresurs för teknikindustrin i Sverige, liksom handel och välfungerande marknader. Teknikföretagens ställer sig frågande till om aktens utformning är ändamålsenlig för att möta dessa behov samt ser risker med att den kan få negativa konsekvenser på den inre marknadens funktionssätt och internationell handel.

Publicerades 22 april 2022

Joel Jonsson Ansvarig EU:s inre marknad och handelspolitik 08-782 08 93 Maila