Vi upplever för närvarande driftstörningsproblem med vår växellösning för telefonsamtal, vilket påverkar samtal till Teknikföretagens samtliga funktioner. Vi arbetar för att lösa problemet och uppskattar ditt tålamod under tiden.

Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Remissvar 21 apr.

Teknikföretagens remissvar avseende Halvledarakten

Remissvar 2021/22:FP67
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen instämmer med regeringens bedömning av Halvledaraktens utformning som framförs i Faktapromemoria 2021/22:FP67. Vidare tillstyrker Teknikföretagen de synpunkter som tidigare förts fram av Svenskt Näringsliv.

Kunskap om- och tillgång till halvledare är en nyckelresurs för teknikindustrin i Sverige, liksom handel och välfungerande marknader. Teknikföretagens ställer sig frågande till om aktens utformning är ändamålsenlig för att möta dessa behov samt ser risker med att den kan få negativa konsekvenser på den inre marknadens funktionssätt och internationell handel.

Publicerades 21 april 2022