Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Remisssvar 21 apr.

Teknikföretagens remissvar avseende Halvledarakten

Remissvar 2021/22:FP67
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen instämmer med regeringens bedömning av Halvledaraktens utformning som framförs i Faktapromemoria 2021/22:FP67. Vidare tillstyrker Teknikföretagen de synpunkter som tidigare förts fram av Svenskt Näringsliv.

Kunskap om- och tillgång till halvledare är en nyckelresurs för teknikindustrin i Sverige, liksom handel och välfungerande marknader. Teknikföretagens ställer sig frågande till om aktens utformning är ändamålsenlig för att möta dessa behov samt ser risker med att den kan få negativa konsekvenser på den inre marknadens funktionssätt och internationell handel.

Publicerades 21 april 2022

Joel Jonsson tf Brysselchef/ Ansvarig Internationell handel 08-782 08 93 Maila