Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Remissvar 03 maj

Teknikföretagens yttrande avseende Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5)

Yttrande Ju2021/00432
Ladda ner remissvaret

Tillgången till rätt kompetens är en gemensam utmaning för Teknikföretagens medlemmar. Att företagen kan hitta den kompetens som behövs för att kunna bedriva en globalt konkurrenskraftig verksamhet påverkar var företag väljer att förlägga, utveckla och investera i sin verksamhet. Utmaningarna inom kompetensförsörjningsområdet kopplat till tekniskt kvalificerad kompetens är många. För Sveriges del handlar det inte om att satsa på grundutbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma eller att främja kvalificerad kompetens från andra länder. Alla pusselbitar kommer att behövas om Sverige ska klara den gröna och digitala omställningen, behålla de konkurrenskraftiga företag som finns idag samt attrahera nyetableringar.

Idag finns det till exempel en stor efterfrågan på spetskompetens inom nya teknologier och IT, det är en flaskhals för företagens utveckling. Kompetensbehoven handlar även om yrkesutbildade personer, det vill säga personer med en praktisk industriteknisk utbildning. Idag har många kommuner valt att nedprioritera teknik- och industriutbildningar inom gymnasieskolan. Rekrytering av individer från ett annat land kan därför vara enda möjligheten att få tag på kvalificerad kompetens.

Publicerades 3 maj 2021