Vi upplever för närvarande driftstörningsproblem med vår växellösning för telefonsamtal, vilket påverkar samtal till Teknikföretagens samtliga funktioner. Vi arbetar för att lösa problemet och uppskattar ditt tålamod under tiden.

Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Remissvar 15 mars

Teknikföretagens remissyttrande - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Fi2020/05179 Yttrande
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen tillstyrker det remitterade lagrådsförslaget och hänvisar till Svenskt Näringslivs remissyttrande samt de förbehåll som Svenskt Näringsliv lyfter fram.

Publicerades 15 mars 2021