Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Remisssvar 15 mar

Teknikföretagens remissyttrande - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Fi2020/05179 Yttrande
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen tillstyrker det remitterade lagrådsförslaget och hänvisar till Svenskt Näringslivs remissyttrande samt de förbehåll som Svenskt Näringsliv lyfter fram.

Publicerades 15 mars 2021

Teresa Jonek Expert forskning, kompetensförsörjning och innovation 070-551 29 02 Maila