Kontakta oss Kurser och seminarier Teknikföretagen i Almedalen 2022 Val 22 Webbshop In English

Just nu har teknikforetagen.se vissa driftstörningar efter en planerad uppdatering. Vi arbetar på att lösa detta inom kort.

Remisssvar 24 aug

Angående förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifterna (PTSFS 2020-5) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.pdf

Yttrande 21-7308
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen har erbjudits möjligheten från PTS att inkomma med synpunkter angående ändring i föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Teknikföretagen är en arbetsgivarorganisation som representerar över 4200 tillverkande och industrinära tjänsteföretag. Bland medlemmarna finns exempelvis AB Volvo, ABB, Saab och Scania.

Som svar vill Teknikföretagen meddela att vi ställer oss bakom Svenskt Näringslivs svar. Vi delar fullt ut de synpunkter som framförs av nämnda organisation i frågan.

Publicerades 24 augusti 2021