Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Remisssvar 15 dec.

Teknikföretagens yttrande avseende Bygga bedöma betygsätta – betyg som bättre motsvarar elevers kunskaper

Yttrande U2020/04429/GV
Ladda ner remissvaret

Sammanfattningsvis ställer sig Teknikföretagen bakom förslaget att gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska vara ämnesutformade. En utbildning som bidrar till fördjupat lärande och lärande över tid, rimmar väl med ökad anställningsbarhet utifrån arbetslivets krav. Med detta följer att vi stödjer förslaget om att ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vidare stödjer vi att en modell för ämnesbetyg ska införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som innebär att ämnen delas in i nivåer med progression mellan nivåerna. Teknikföretagen stödjer också utredningens förslag att ämnen och ämnesplaner behöver ses över. Här anser vi att ämnesutformningen bör utgå ifrån yrkesprov och de befintliga branschvalideringar som yrkesproven bygger på. Med detta följer att programmålen bör vara väl förankrade med aktuell bransch och det nationella programrådet. Teknikföretagen stödjer även förslaget om att motsvarande modell för ämnesbetyg i gymnasieskolan även ska införas inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning.

Sist men inte minst vill dock Teknikföretagen understryka vikten av att yrkesutbildning aldrig får bli ett andrahandsval eller en stängd dörr för vidare studier. Därför anser Teknikföretagen att grundläggande högskolebehörighet behöver finnas med i yrkesprogrammen redan från början, det vill säga att alla program ska ge grundläggande högskolebehörighet utan att detta måste väljas till. De industrirelevanta utbildningarna behöver utvecklas till att omfatta minst 2 800 poäng för att möta de behov som följer teknikindustrins utveckling. På sikt vill vi också se en slopad uppdelning mellan yrkesutbildningar och högskoleförberedande utbildningar.

Teknikföretagen kan konstatera att utredningen för resonemang om högskolebehörighet. Men beklagligt nog kan vi konstatera att det stannar vid ett resonemang där inte heller denna utredning lämnar skarpa författningsförslag för den förändring vi från industrin efterfrågar. Teknikföretagen har tillsammans med övriga partsorganisationer inom industrin under lång tid, drivit frågan om att alla program ska ge grundläggande högskolebehörighet samt att de industrirelevanta utbildningarna ska utvecklas till att omfatta minst 2 800 poäng. Teknikföretagen uppmanar nu regeringen återigen att skyndsamt bereda frågan.

Publicerades 15 december 2020

Mats Andersson Näringspolitisk expert inom yrkes- och arbetsmarknadsutbildning 08-782 08 57 Maila