Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Rapport 30 maj

Teknikforetagens-kompetensundersokning-2022.pdf

Sverige ligger i toppen i omställningen mot en mer hållbar industri och produktion och därmed ett mer hållbart samhälle. Vår industri gör ett betydligt mindre klimatavtryck än andra länders. Det är hos svenska teknikbolag som innovationerna och den nya tekniken för klimatvänliga och hållbara lösningar finns. Ska klimatkrisen lösas, måste det ske med den teknikintensiva industrin i ledningen för omställningen.

Ladda ner rapporten

Konkurrenskraft skapas av en mängd faktorer. Inte minst av företagen själva. Men också av ett antal strukturfrågor som politiken ytterst har i uppdrag att hantera. Svårigheterna att kunna rekrytera rätt kompetens är idag det största tillväxthindret för teknikföretag och kompetensbristen får långtgående konsekvenser. Det har länge funnits ett stort kompetensbehov inom teknikindustrin och vår senaste undersökning pekar på att behovet är större än tidigare – och delvis annorlunda. Det sker stora investeringar inom olika teknikområden och satsningar på flera batterifabriker som var och en väntas generera flera tusen nya jobb i själva fabriken, och drygt det tredubbla med underleverantörer och kringtjänster.

Samtidigt innebär detta stora möjligheter för ungdomar och vuxna. Elever som gått ut gymnasieskolans industri- och teknikinriktade program är eftertraktade på arbetsmarknaden och likaså studenterna på högskolornas och yrkeshögskolornas ingenjörs-, teknik- och IT-utbildningar.

Tekniska innovationer skapar jobb, välstånd och bidrar till att lösa vår tids stora samhällsutmaningar. Men det behövs en politik för kompetensförsörjning i samma riktning.


Ladda ner

Publicerades 30 maj 2022