Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Rapport 03 mars

Testbäddar för industriell digitalisering – en kartläggning av behov och befintliga miljöer

Ladda ner rapporten

Syftet med denna rapport är att beskriva de test- och demoanläggningar (T&D) som finns i Sverige och som Sverige behöver satsa på för att stödja det digitaliseringsprogram som föreslagits av Ericsson, ABB, SAAB och Teknikföretagen.

Befintliga och relevanta T&Danläggningar har kartlagts utifrån applikationsområden och listats ur olika aspekter. En behovsanalys har gjorts utifrån digitaliseringsprogrammets huvudpartners behov av nya eller förstärkta T&D. En utvidgad behovsanalys har skett in i applikationsområden för att bredda bilden genom förfrågan av fokusområdesledare inom RISE. En internationell utblick har gjorts, framförallt in i EU, för att lista och beskriva initiativ och möjligheter som för närvarande föreligger.

Sammanfattningsvis kan konstateras att varken Europa eller Sverige kan visa upp en tydlig strategi för testbäddar och demonstratorer. Bara ett fåtal T&D bedrivs affärsmässigt, med en tydlig affärsmodell och kommersiell bärkraft. I många fall behöver värdet som en T&D anläggning skapar för sina kunder tydliggöras. Även medvetenheten om existensen av vissa T&D behöver förstärkas. Många SMF har, av flera skäl, utmaningar i att använda T&Danläggningarna. För att avhjälpa utmaningarna behövs en tydligare strategi utvecklas i både Sverige och EU, och en större satsning på digitalisering av Sveriges T&D genomföras. Därtill behövs nya T&D bildas inom flera applikationsområden.


Ladda ner

Publicerades 3 mars 2021