Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Rapport 04 maj

Teknikföretagens näringspolitiska program 2020

Svensk teknikindustri förknippas med produktion av komplexa, kund­ anpassade varor och tjänster som säljs över hela världen och har sedan länge lett utvecklingen inom många av de områden som kan leverera håll­ bara lösningar.

Ladda ner rapporten

Sveriges framtid är nära sammankopplad med teknikföre­ tagens framtid. Dels för att Sveriges arbetsmarknad och välstånd är beroende av dessa företags framgång, dels för att det är industrins lösningar som också kommer att vara lösningarna på samhällsutmaningarna.

De svenska styrkorna är många; den svenska arbetsmarknadsmodellen med väl fungerande samverkan mellan arbetsmarknadens parter, en öppen ekonomi med omfattande internationell handel och att vi är ett av världens mest uppkopplade länder. Sveriges tradition av satsningar på avancerad kunskap inom ny teknik och tradition av samverkan ger goda förutsättningar att anta många av de globala utmaningarna.

Men Sveriges position som ledande kunskapsnation kan inte tas för given. Allt fler länder aspirerar på den titeln och gör stora investeringar i tek­nikutveckling och innovationsinfrastruktur för att stärka sitt industriella ledarskap. Den ökade digitaliseringen och konkurrensen om kunskap gör att svenska teknikföretag allt oftare utsätts för cyberattacker från omvärl­den. Även de protektionistiska vindar inom EU som tilltagit på senare år hotar frihandeln som är en grund för Sveriges exporterande företag.

Världen befinner sig i ett transformativt skede. Vår gemensamma uppgift mot klimatneutralitet är definierad och tärningen kastad. För att ta men också behålla en ledande position i den digitala och gröna omställningen och göra Sverige mer attraktivt för nya investeringar behövs en tydlig industripolitik med ett helhets­ och långsiktigt perspektiv.

I spåren av Coronakrisens effekter är det Teknikföretagens roll att på alla sätt verka för att våra medlemsföretag har de bästa förutsättningarna att åter bedriva, investera och utveckla sin produktion, sina tjänster och sin forskning. Våra lärdomar kommer peka på nya sätt att bedriva säker pro­ duktion och ännu är det för tidigt att dra slutsatser om vad vi kommer att göra annorlunda i framtiden. Men för att lyckas vet vi att samordning och förståelse mellan olika politikområden är kritiskt. Vi har konkreta förslag för hållbar tillväxt och investeringar i Sverige.

Tillsammans kan vi stärka den svenska teknikindustrins – och Sveriges – internationella konkurrenskraft.

Publicerades 12 maj 2020