Vi upplever för närvarande driftstörningsproblem med vår växellösning för telefonsamtal, vilket påverkar samtal till Teknikföretagens samtliga funktioner. Vi arbetar för att lösa problemet och uppskattar ditt tålamod under tiden.

Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Rapport 26 juni

Klimatet brinner - vem släcker? En studie om utbildningsval kopplat till miljöfrågan

Miljö- och klimatfrågor har fått ett tydligt ökande intresse bland unga under de senaste 20 åren. Denna utveckling påbörjades alltså långt innan Greta Thunberg blev ett världskänt namn.

Ladda ner rapporten

Något som däremot är oförändrat är att intresse generellt också är den viktigaste faktorn i ungas utbildnings- och arbetsgivarval. Inom vissa områden är denna koppling uppenbar: när intresset för att att hjälpa andra ökar, så ökar till exempel intresset för att bli läkare. Så för en ungdomsgeneration som i alla fall till delar förkroppsligar både flygskam och klimatångest borde kanske fler också försöka skapa klimatnytta även genom att välja teknikutbildningar?

Ungefär den frågan ställde vi oss under hösten 2019. Ungdomsbarometern för att vi löpande följer ungas attityder till utbildning och Teknikföretagen för att våra medlems- företag varje dag arbetar med att skapa klimatnytta genom innovationer och nya tekniska lösningar.

I den här rapporten presenterar vi några av de slutsatser vi kommit fram till genom att ställa både öppna och stängda frågor till över 2000 ungdomar i åldrarna 15-24 år. Genom ytterligare en mätning under våren 2020 ser vi att miljöintresset fortsätter att öka, samtidigt som ungas framtidsval framåt naturligtvis också kommer att påverkas av Coronapandemin.

För att lösa klimatutmaningen behöver vi agera på många plan. Vi behöver alla som individer fundera över hur vi äter, konsumerar och transporterar oss. Men vi tror också att alla har att vinna på att stärka kopplingen mellan miljö- och klimatfrågor och teknik. Där finns framtidens jobb med att utveckla mer hållbara lösningar och produkter.


Ladda ner

Publicerades 26 juni 2020