Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

V-formad återhämtning men långt kvar till normalisering

Pressmeddelande 16 sep. 2020

Efter en stark rekyl under maj-juni så har kraften börjat gå ur återhämtningen efter Coronakrisen. Teknikföretagen räknar med att global BNP i slutet av 2021 understiger nivån för pre-Corona - sista kvartalet 2019 - med cirka en procent.

– I själva verket är dock de katastrofala konsekvenserna av Corona-hanteringen mycket värre än så. I normalfallet växer global BNP med cirka två procent per år. Med Teknikföretagens prognos kommer världs-BNP i slutet av 2021 att understiga denna referensbana med närmare fem procent, trots en V-formad återhämtning under 2020, säger Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall.

Teknikföretagen räknar med att tillväxten i världsekonomin minskar med drygt fem procent i år och växer lika mycket nästa år. Motsvarande siffror för global industriproduktion är -6,5 procent/+7,5 procent för 2020/2021.

Sveriges BNP väntas minska med 4 procent i år och öka med 3,5 procent nästa år. Ekonomin vänder upp från och med tredje kvartalet i år, men nivån på BNP kommer i slutet av nästa år knappt nå upp till den nivå som hade nåtts första kvartalet i år, innan krisen slog till.

– Sveriges BNP kommer i slutet av 2021 ligga nära 4 procent under den nivå som hade kunnat nås om krisen inte inträffat. Arbetslösheten fortsätter stiga till drygt 10 procent i slutet av året för att bara långsamt vända ner under 2021, säger Mats Kinnwall.

Det blev ett dramatiskt fall i Sveriges industriproduktion under andra kvartalet i år. Jämfört med första kvartalet minskade den med 24 procent och med 22 procent jämfört med andra kvartalet i fjol. För helåret bedöms industriproduktionen i Sverige minska med 10 procent i genomsnitt för att öka med 8 procent nästa år.

Sveriges teknikindustri minskade produktionen andra kvartalet än mer än för industrin sammantaget, eller med hela 34 procent jämfört med första kvartalet och med 36 procent mot andra kvartalet i fjol. För helåret är Teknikföretagens bedömning att produktionen i teknikindustrin minskar med 18 procent. Nästa år förväntas produktionen öka med 12 procent. Trots den väntade uppgången så uppnås inte 2019 års produktionsnivå nästa år.

Konjunkturrapporten finns bifogad i pressmeddelandet och publicerad på www.teknikforetagen.se.

Vid frågor kontakta:

Per Braconier, 070-534 51 66, per.braconier@teknikforetagen.se