Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Svagare avslut än inledning 2022

Pressmeddelande 12 dec. 2022

Index för affärsläget för teknikindustrin i Sverige minskar för femte kvartalet i rad. Sammantaget ökar dock orderingången i begränsad omfattning under det fjärde kvartalet. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande visar sammantaget en liten minskning. Behovet av arbetskraft är högt men fortsätter sammantaget att minska något.

– Efterfrågan på teknikindustrins produkter är cyklisk och konjunkturtoppen är passerad för denna gång. I kombination med den kostnads- och inflationschock vi ser så kommer det att inverka negativt på teknikindustrins affärsläge framöver, säger Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen.

Index över teknikindustrins sammantagna bedömning av affärsläget avtar återigen från en hög nivå, vilket även är fallet för teknikindustri i euroområdet.

Efterfrågan på teknikindustrins produkter är cyklisk och den fortsätter att avta efter uppsvinget som startade andra halvåret 2020. Orderingången ökar dock något sammantaget. Bidraget kommer främst från transportmedelsindustrin och tillverkare av elmaskiner/elapparatur inklusive energiteknik.

Ökad orderingång från exportmarknaden visar också leverantörer till bygg‐ och anläggningssektorn. Däremot visar byggleverantörer en klart minskad orderingång från Sverige.

– Byggmarknaden i Sverige förväntas gå ett svårt 2023 till mötes. Teknikföretag som levererar till Sveriges byggsektor börjar redan nu märka av en minskad orderingång från byggindustrin, säger Bengt Lindqvist.

I maskinindustrin fortsätter orderingången att minska, likaså för leverantörer till maskinindustrin och leverantörer till motorfordonsindustrin samt för instrumentindustrin.

Behovet av arbetskraft är högt men fortsätter sammantaget att avta. Bristen på yrkesarbetare minskar sammantaget medan bristen på ingenjörer/tekniker ligger kvar på samma nivå som föregående kvartal.

Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande visar sammantaget en liten minskning men med variationer inom delbranscher. I allmänhet möter teknikindustrin likt tidigare störningar i leveranser av komponenter och insatsvaror.

Teknikföretagens konjunkturbarometer för 4:e kvartalet omfattar bedömningar från 492 företag med en försäljning på sammanlagt till 702 Mdr SEK, varav 81 procent säljs på exportmarknader. Barometern utges i mars, juni, september och december.

Presskontakt


Bengt Lindqvist Ekonom
Per Braconier Presschef