Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Stort behov av fortbildning – grundskolan behöver fler tekniklärare

Pressmeddelande 22 nov. 2022

Teknikkunskaper är avgörande för eleverna och för deras framtid och kommer att få ökad betydelse i framtiden - det tror landets lärare och rektorer. Men det är långt ifrån alla skolor som ger ämnet sina lagstadgade undervisningstimmar. Och mer än varannan lärare är obehörig.

Detta visar en ny Demoskopundersökning som genomförts på uppdrag av Teknikföretagen och CETIS - nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan.

Undersökningen visar också att det skett en positiv utveckling av grundskolans teknikundervisning de senaste tio åren. Flera reformer har fått genomslag, men många utmaningar kvarstår.

– Tyvärr följer inte politiken och myndigheterna upp teknikundervisningen, så därför gör vi det säger Li Ljungberg, kompetensförsörjningsexpert som ansvarar för grundskolefrågor på Teknikföretagen.  

– Det blir svårt att prioritera rätt insatser utan att veta vilka behov som finns på landets skolor, fortsätter Li Ljungberg.

En analys av undersökningens svar visar att det som ökar kvalitén i undervisningen är bland annat att lärarna känner sig trygga i undervisningen och att lärarna har tillräcklig ämneskunskap. Idag är dock färre än hälften av grundskolans tekniklärare behöriga för undervisning i ämnet. Fortbildning är det vanligaste svaret på frågan om vad som behövs för att undervisningen ska bli ännu bättre.

– Det finns en outnyttjad potential i teknikundervisningen. Teknik har varit ett obligatoriskt ämne sedan 1980-talet. Men det finns fortfarande stora utmaningar, till exempel vad gäller antalet behöriga lärare, säger Li Ljungberg.

– STEM-ämnena, det vill säga Science, Technology, Engineering och Mathematics, får en allt större betydelse på arbetsmarknaden. Det finns många fördelar med att politiken faktiskt satsar på undervisningen i dessa ämnen, det rustar eleverna för vad som kommer, kan avhjälpa kompetensbristen och öka jämställdheten på arbetsmarknaden, fortsätter Li Ljungberg.

Om undersökningen

 • Cirka 1 400 tekniklärare och 300 rektorer besvarade enkäten som skickades ut digitalt.
 • Syftet med undersökningen var att beskriva hur teknikämnet fungerar i skolan idag och vilka styrkor respektive utmaningar lärare och rektorer identifierar.
 • Teknikföretagen och CETIS gjorde en liknande undersökning för tio år sedan, 2012. Båda undersökningarna har genomförts av det oberoende undersökningsföretaget Demoskop.

 Fakta om teknikämnet i grundskolan

 • Andelen behöriga lärare varierar stort mellan olika kommuner
  • Störst andel behöriga tekniklärare i landet har Sorsele, med 100 procent.
  • Lägst andel behöriga tekniklärare i landet har Ragunda, med 13,6 procent.
 • Teknik är sedan 1994 ett eget obligatoriskt skolämne med egen kursplan för alla elever i hela grundskolan.
 • Ämnet har i den senaste timplanen från 2017 tilldelats totalt 200 klocktimmar i grundskolan.
 • Teknikämnet är det ämne i Sverige med i snitt lägst andel behöriga lärare. (Skolverket, 2022)

Presskontakt


Li Ljungberg Expert kompetensförsörjning