Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Pressmeddelande 27 apr. 2021

Samspel mellan företag och forskning – en förutsättning för omställning

Samverkan mellan industri och högskolor är nyckeln för att Sverige ska klara den gröna och digitala omställningen. Det är temat när Teknikföretagen onsdagen den 28 april sänder live om framtidens hållbarhetsutmaningar.

– Det måste löna sig mer för forskare och universitet att samarbeta med företagen. Företagen är beroende av den kunskap som kommer fram på lärosätena, säger Teresa Jonek, näringspolitisk expert, forskning & innovation,Teknikföretagen.

 – Idag premieras och meriteras forskare genom att de får artiklar publicerade och blir citerade. Lärosätena finansieras inte mot bakgrund av hur väl de samverkar med omgivande samhälle, men det borde vägas in mer, fortsätter Teresa Jonek.

Genom samverkan med företag kan forskning som tas fram vid lärosätena nyttiggöras och skapa nya innovativa produkter och tjänster. För att möta samhällsutmaningarna måste flödet av kunskap till industrin öka men också breddas.

– Kopplat till teknikskiftena handlar det om beteendeförändringar, och det kommer att behövas samverkan med forskare inom samhällsvetenskap och humaniora. Det behövs en förändring där man redan från studentstadiet aktivt styr mot att kunskapen ska komma till nytta. Forskarna inom teknik är vana vid att jobba med industrin på ett helt annat sätt än deras kollegor inom samhällsvetenskap och humaniora, säger Teresa Jonek.

Diskussionen fortsätter i Teknikföretagens livesändning onsdagen 28 april klockan 16.00. Programmet sänds på Teknikföretagens hemsidaYouTube-kanal, LinkedIn och Twitter.