Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Regeringens beslutsvånda slår mot industrins konkurrenskraft

Pressmeddelande 25 aug. 2021

- Industrin kräver besked om Sveriges elförsörjning, annars riskerar företag i södra Sverige bli föremål för tvingande nedstängningar. Det skulle slå hårt mot industrins konkurrenskraft.

Det säger Teknikföretagens vd, Klas Wåhlberg. Bakgrunden är att om inte regeringen senast den 31 augusti fattar beslut om mellanlagringen av det svenska kärnbränslet så riskerar svensk kärnkraft att tvingas stänga från och med 2024.

- Vi kommer att drabbas ekonomiskt, vår export kommer minska och tusentals människor kommer inte ha ett jobb att gå till. Det är verkligheten vi står inför om regeringen inte kan fatta beslut för att möjliggöra fortsatt drift av Sveriges kärnreaktorer, säger Klas Wåhlberg

Elsystemet är redan idag ansträngt med bristande överföringskapacitet från norr till söder. Innan flaskhalsen är åtgärdad är säkerhetsmarginalerna mycket små för elförsörjningen i söder. Kärnkraften är dessutom nödvändig för nätstabiliteten i söder. Ett kraftigt bortfall av kärnkraft kan därmed inte kompenseras av vind- och vattenkraft i norr eller av import, utan skulle få mycket allvarliga konsekvenser i södra halvan av landet.  

Redan i februari meddelade Vattenfall marknaden att mellanlagret för kärnbränsle riskerar att bli fullt 2023 om inget regeringsbeslut kom. Industrin och alla andra intressenter som vill ha el i framtiden väntar fortfarande på ett sådant beslut.

- Vi företräder industriföretag som just i detta nu ställer om för att hela samhället ska elektrifieras. På dryga 20 år förväntas Sveriges elkonsumtion fördubblas. Då går det inte att stänga ned en stor del av kärnkraften i landet, som sammanlagt svarar för cirka 30 procent av elproduktionen, på rekordkort tid utan att tro att konsekvenserna skulle bli förödande för industrins möjligheter att finnas i Sverige, säger Klas Wåhlberg.

För industrin handlar det inte om hur elen produceras, det handlar om att den finns där den behövs, när den behövs och att det är till ett konkurrenskraftigt pris. Om det sker med kärnkraft, vattenkraft, vindkraft eller något annat är mindre viktigt. Det viktiga är att lampan tänds när du trycker på knappen och att industrin inte behöver stanna produktionen på grund av att elen inte räckte till.

- Regeringen bör ta ett helhetsbeslut om både slutförvaring och mellanlagring av kärnavfallet. Liksom i frågan om tillstånd för Cementa på Gotland, måste regeringen ta ett helhetsansvar för samhällets utveckling. Det går inte att bygga landet utan el, säger Klas Wåhlberg.

Presskontakt


Per Braconier Presschef