Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Lönemärket satt för svensk arbetsmarknad

Pressmeddelande 1 nov. 2020

Efter intensiva förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara. Arbetsgivarna och facken inom industrin har enats om ett löneavtal på 5,4 procent i ett 29 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2023. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt.

– Covid-19-pandemin och den stora ekonomiska smällen i spåren av en internationell våg av ansträngningar att hindra smittspridningen har inneburit en mycket stor utmaning att hantera i förhandlingarna, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Teknikföretagen.

– Överenskommelsen innehåller en svår avvägning mellan förutsättningarna för företag i vitt skilda branscher vilka drabbas väldigt olika i coronakrisen. Klart är att nivån i det nya avtalet är hög för många i grunden livskraftiga företag som just nu har låg betalningsförmåga, fortsätter han.

Det nya avtalet löper från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Det sista året är uppsägningsbart, en säkerhetsventil om förutsättningarna skulle ändra sig avsevärt.

– Vi gick in i förhandlingarna med avsikten att träffa ett avtal som förbättrar konkurrenskraften. Jag har svårt att se att avtalet på kort sikt stärker basindustrins konkurrenskraft i förhållande till omvärlden, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna

– Genom den här uppgörelsen, som uppnåtts efter förhandlingar som inleddes i våras, när de gamla avtalen löpte ut, skapas arbetsfred och stabilitet. Sett till en längre period ges industrin långsiktigt förutsättningar att utveckla konkurrenskraften, säger Per Widolf.

Med ett nytt Industriavtal på plats så är också lönenormen, märket, för övriga arbetsmarknaden satt. Industriavtalet skapar stabilitet i den svenska lönebildningen sedan 1997.

Arbetsgivarorganisationerna inom industrin är: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Grafiska Företagen, IKEM – Innovations- och kemiarbetsgivarna, Gröna Arbetsgivare, TEKO och TMF.

 

Presskontakt


Per Braconier Presschef