Kontakta oss Kurser och seminarier Pressrum In English
Pressmeddelande 20 mar 2020

Industrins parter skjuter upp avtalsförhandlingarna

Parterna inom Industriavtalet har idag svarat på den hemställan vi mottog igår från De Opartiska ordförandena inom Industriavtalet. Parterna har i enlighet med hemställan enats om att ajournera förhandlingarna och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020.

Industrins parter förutsätter att den nu träffade överenskommelsen kommer att utgöra norm på sedvanligt sätt för övriga avtal på svensk arbetsmarknad.

Den mycket snabba och kraftfulla påfrestning och påverkan som Covid-19 fått på samhällsfunktioner, industrin och näringslivets i övrigt gör att parterna inte bedömer det möjligt att i nuvarande situation ingå sedvanliga avtal som skulle vinna acceptans hos de anställda, medlemsföretagen eller på arbetsmarknaden i övrigt. Industrins parter har därför kommit fram till att det mest ansvarsfulla agerandet i rådande läge är att nu göra som parterna enats om.

Arbetsgivarna inom industrin

Grafiska Företagen
Gröna Arbetsgivare
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Industriarbetsgivarna
Livsmedelsföretagen
Teknikföretagen
TEKO - Sveriges Textil- och Modeföretag
TMF - Trä- och Möbelföretagen

För ytterligare information, kontakta

Anna Weihe, presschef Teknikföretagen
Mobil: 072-523 25 80 E-post: anna.weihe@teknikforetagen.se

Marina Lähteenmaa, kommunikationschef Industriarbetsgivarna 
Mobil: 072-247 50 33 E-post: marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se