Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Pressmeddelande 19 aug. 2022

Industrin behöver kompensation för höga elpriser

Verksamheten hotas i många elintensiva bolag. För att undvika konkurser och bidra till grön omställning behöver industrin kompenseras för höga elpriser.

Konsekvenserna av det senaste årets höga elpriser i södra Sverige är dramatiska – inte minst för många elintensiva industriföretag. De höga elräkningarna som varit historiskt höga under sommaren och väntas fortsätta uppåt under höst och vinter slår hårt mot företagens konkurrenskraft.

Det var under förra sommaren som elpriset började stiga i södra Sverige. Rekordet slogs dock i veckan då priset var uppe på runt 7 kr/KWh. Elpriset i söder är nu för det mesta flera gånger högre än i norr.

För att avhjälpa problemet behövs mer fossilfri elproduktion i södra Sverige samt mer överföringskapacitet från norr. Detta tar dock tid att få till och under tiden hotas hela eller delar av verksamheten i många företag som i grunden är konkurrenskraftiga. Våra politiker försöker mildra omständigheterna och kommer med olika utspel, men dessa riktar sig främst till hushåll och vissa riskerar även att späda på problemet ytterligare.

– När läget är akut behöver vi nödåtgärder. Vi föreslår därför en temporär kompensation till elintensiva företag i södra Sverige. Kompensationen ska frikopplas från elräkningen för att inte störa elmarknaden och därmed undvika att spä på den svåra situation som nu råder. Dessutom behövs åtgärden för att bidra till fortsatt elektrifiering av industrin och samhället i klimatsyfte, säger Miriam Munnich, ansvarig för energi- och klimatfrågor på Teknikföretagen.   

Denna nödåtgärd behöver kompletteras med åtgärder på marknaden som kan mildra konsekvenserna under kommande höst och vinter.

– Svenska Kraftnät behöver använda de mångmiljardbelopp som de fått in i flaskhalsintäkter till att öka mothandeln och därmed tillgängliggöra mer kapacitet. Staten behöver också ta bort eller justera ner beskattningen av kraftvärmen i Sverige – som chockhöjts under senare år. Idag nyttjas inte den fulla potentialen att producera el i våra kraftvärmeverk, säger Robert Tenselius, ekonom och energiexpert på Teknikföretagen.

Kraftvärmeverken betalar idag både för utsläppsrätter och koldioxidskatt, trots att dessa styrmedel har samma syfte. Därtill finns kraftvärmeskatt, biooljeskatt och avfallsförbränningsskatt. Sammantaget gör alla pålagorna att kraftvärmebolagen ofta inte kan räkna hem vare sig drift av befintliga anläggningar för elproduktion eller investeringar i ny kapacitet.

Teknikföretagen kommer att arrangera en dialog mellan riksdagspolitiker, lokalpolitiker och det lokala näringslivet i Vimmerby den 31 augusti. För den intresserade finns möjlighet att delta. Anmälan sker till Miriam Munnich.

Presskontakt

Miriam Münnich Vass Näringspolitisk expert inom klimat och energi
Per Braconier Presschef