Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Pressmeddelande 17 sep. 2020

EU ökar klimatambitionen – men möter lågt förtroende hos svenska folket

Svenska folket har lågt förtroende för EU:s hantering av klimatfrågan, enligt en undersökning från Novus (Teknikföretagen/Novus 2020). Teknisk utveckling och eget ansvar är vägen framåt för svenskarna, visar Teknikföretagen i Klimatpolitiska kartläggningen.

EU måste skärpa sina utsläppsmål, det sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen igår. Enligt svenska folket är EU-samarbetet den viktigaste politiska arenan för Sveriges klimatarbete – men endast 15 procent av svenskarna har förtroende för EU:s hantering av klimatfrågan.

– Det är anmärkningsvärt att så få som 15 procent av svenskarna känner förtroende för EU:s förmåga att hantera klimatet. Med tanke på hur stort inflytande Sverige har haft över EU:s miljöpolitik genom åren och vilken miljönytta det kan göra när fler länder går samman så är det synd att politiken inte varit tillräckligt tydlig för att bli känd hos allmänheten, säger Jenny Sandahl, hållbarhetsansvarig på Teknikföretagen.

Om EU ska bli framgångsrika i klimatarbetet krävs konkreta förslag som ger tydlig klimatnytta. Ett sådant är en gemensam plan för laddinfrastruktur i hela EU. Eldrivna bilar och laddhybrider blir allt vanligare, samtidigt håller de tunga batteridrivna lastbilarna precis på att göra entré.

– Elektrifiering av transportsektorn är något de allra flesta förstår klimatnyttan i, men om det inte finns möjlighet att ladda bilen eller lastbilen inom hela EU kommer omställningen att dröja, säger Sandahl.

– Ett annat viktigt område för att säkerställa konkurrenskraften för svenska bolag är att EU ställer krav på våra handelspartners. Det går att inkludera krav på uppfyllande av internationella överenskommelser som t.ex. Parisavtalet i EU:s frihandelsavtal. Detta gör att vi kan både driva på andra länders klimatambition samtidigt som vi skapar en jämnare spelplan för svenska företag, menar Sandahl.

Kartläggningen visar också hur vissa förutfattade meningar om partierna och deras väljare ställs på ända. Även om kanske framförallt Sverigedemokraterna och deras väljare utmålas som ointresserade av klimatpolitik visar undersökningen att mer än hälften av SD:s väljare anser att klimatfrågan är viktig och att mer än fyra av tio SD-väljare har förändrat sin livsstil för att minska sin klimatpåverkan, att jämföra med 63 procent i hela befolkningen.

Eget ansvar och teknisk utveckling

Undersökningen visar genomgående att svenska folket har relativt lågt förtroende för politikens förmåga att hantera klimatfrågan på ett tillfredställande sätt och lägger istället stor vikt vid livsstilsförändringar och teknikutveckling. 

– Det överraskade att sex av tio aktivt har förändrat sin livsstil för att minska den egna klimatpåverkan. Det handlar framförallt om konsumtion men även om resvanor och kost. Det visar hur pass högt svenskarna värderar klimatfrågan säger Sandahl.

Oavsett bostadsort, ålder och inkomst så verkar det finnas en framtidstro kopplat till den tekniska utvecklingen. Över 60 procent av de tillfrågade sade att teknisk utveckling är avgörande för att lösa klimatfrågan. Det är ungefär samma andel som anser att Sverige borde vara ett föregångsland i klimatarbetet.

– Det här stärker vår tes att svenskarna vill ha en klimatpolitik som är innovationsvänlig. Här har Sverige har en möjlighet att vara ett föregångsland genom att visa upp klimatsmart innovation och samtidigt gynna den nödvändiga teknikutvecklingen, säger Jenny Sandahl.

Presskontakt