Vi upplever för närvarande driftstörningsproblem med vår växellösning för telefonsamtal, vilket påverkar samtal till Teknikföretagens samtliga funktioner. Vi arbetar för att lösa problemet och uppskattar ditt tålamod under tiden.

Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Avmattning efter rekyl

Pressmeddelande 16 nov. 2021

En relativt svag avslutning av 2021 följs av att leverantörskedjorna gradvis återställs under 2022. Uppgången hålls dock tillbaka mer än vad många räknat med, dels på grund av följdeffekter av flaskhalsproblemen, dels av att den underliggande tillväxtkraften är måttlig. Det visar Teknikföretagens konjunkturprognos.

– Trots att Teknikföretagen utgår ifrån att leveransstörningarna i någon mån lättar nästa år räknar vi med ett betydligt svagare tillväxt 2022 jämfört med andra bedömare, säger Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall.

Den globala konjunkturen studsade upp kraftigt under 2021, efter det fria fallet i samband med pandemin under första halvåret 2020. I första hand ska den starka tillväxten 2021 betraktas som en rekyl: i takt med att restriktionerna gradvis lyfts, världsekonomin öppnats och människor åter kunnat delta i det ekonomiska livet, har uppdämd efterfrågan frigjorts.

Tillväxten har mattats under de senaste kvartalen även om det fortfarande är hyfsad fart. Avmattningen beror delvis på att uppdämd efterfrågan gradvis har tillgodosetts. Ett annat skäl är att den kraftiga rekylen i industrikonjunkturen skapat flaskhalsar och störningar i industrins leveranskedjor: produktionen har helt enkelt inte förmått att leverera.

– Ännu syns inga tydliga tecken på att flaskhalsarna löses upp samtidigt som orderutvecklingen inom industrin börjar mattas, vilket talar för en relativt svag avslutning av 2021, säger Mats Kinnwall.

Sverige

Hushållens konsumtion bidrar mer till Sveriges BNP-tillväxt medan export och investeringar mattas av under 2022. Teknikföretagens ekonomer räknar med att Sveriges BNP kommer växa med 4,3 procent i år och med 3,4 procent 2022. Tillväxten i sysselsättningen förväntas tillta något nästa år jämfört med i år.

En avtagande ekonomisk tillväxt i Sverige och globalt under 2022 innebär att produktionstillväxten också avtar för Sveriges teknikindustri eller från 12,5 procent i år till 3,5 procent 2022. Alla ekonomiska tillväxtsiffror för 2021 i genomsnitt, globalt eller i Sverige, är kraftigt påverkade av den låga jämförelsenivån i fjol.

Fördjupningsavsnitt

Förutom en utförlig konjunkturprognos från global till svensk ekonomi så innehåller rapporten två fördjupningar. Den ena tittar specifikt på sambanden mellan arbetslöshet, löner och priser: Vad har hänt med Sveriges Philipskurva? Den andra fördjupningen, Växande svensk industri bra för klimatet, tittar bland annat på hur ökad svensk industriproduktion bidrar till att minska de globala CO2-utsläppen.

Teknikföretagen publicerar konjunkturprognos två gånger per år, i maj respektive i november.

Presskontakt


Mats Kinnwall Chefekonom
Per Braconier Presschef