Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Svensk forskningsfinansiering inför omstrukturering för framtidens utmaningar

Forskningsfinansieringsutredningen, som presenterade sitt utredningsförslag hösten 2023, räknar in betydande steg mot att stärka Sveriges position som en ledande innovationsnation. I Teknikföretagens remissvar understryker vi vikten av en omstrukturerad myndighetsstruktur för effektivare fördelning av statliga forskningsanslag.


Nyhet
08 feb. 2024
Sakområde:

Det är av stor betydelse att en väl genomtänkt organisationsförändring för att öka transparensen, minska byråkratin och använda resurser sker på ett mer effektivt sätt. En sådan förändring får inte leda till en minskning av ambitionerna inom forsknings- och innovationspolitiken, utan ska snarare användas som en katalysator för långsiktiga och offensiva satsningar.

Sverige behöver harmonisera de olika drivkrafterna inom forsknings- och innovationssystemet – från grundforskning till industriellt behovsmotiverad forskning och implementering. En samordnad och tydlig samverkan mellan myndigheter och industri är viktig för att skapa en effektiv innovationskedja. Det stärker i sin tur Sveriges konkurrenskraft och möjliggör för Sverige för att ta fram de lösningar som behövs för att lösa de utmaningar vi står inför.

I linje med detta stödjer Teknikföretagen förslaget om en ny myndighetsstruktur som inkluderar Vetenskapsmyndigheten, Myndigheten för strategisk forskning och Innovationsmyndigheten. Dessa myndigheter avspeglar enligt dem de olika perspektiven och drivkrafterna som behövs för att säkerställa en framgångsrik forsknings- och innovationsmiljö i Sverige.

För att Sverige ska kunna behålla sin ledande position inom innovation och forskning, är behovet av en stark samverkan mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv viktig. Ett enhetligt och strategiskt riktat finansieringssystem är avgörande för att locka till sig talanger, säkra en framtida kompetensförsörjning och stärka landets innovationskraft.

– En viktig aspekt är att Sverige måste öka den offentliga ambitionsnivå och investera mera för att kunna konkurrera internationellt, särskilt när andra länder kraftsamlar för att säkerställa att näringslivets FoU-investeringar hamnar just där, säger Peter Johansson, enhetschef på Teknikföretagen. Det är även viktigt att det nationella forsknings- och innovationssystemet är riggat för att kunna delta i det EU-program som finns för forskning och innovation.

Teknikföretagen ser Forskningsfinansieringsutredningens förslag som ett viktigt steg i att skapa en mer dynamisk, samordnad och effektiv forsknings- och innovationsfinansering och miljö i Sverige.

Läs vårt remissvar

PDF 0.2 MB

Remissvar avseende ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023-59).pdf