Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Övergång till månadsvis lönerapportering för arbetare till Fora

Svenskt Näringsliv och LO har beslutat om en övergång från årsvis till månadsvis hantering av premier till Avtalspension SAF-LO. 


Nyhet
21 feb. 2024
Sakområde:

Månadsvis hantering innebär i huvudsak följande:

  • Arbetsgivarna ska rapportera lön till Fora varje månad.
  • Fora beräknar pensionspremier och fakturerar arbetsgivarna varje månad.
  • Pensionspremier överförs till de anställdas valda pensionsförsäkringar varje månad.

Förändringen gäller från och med 1 januari 2024.

Observera att denna förändring enbart berör arbetare. Lönerapportering till Fora för tjänstemän ska även under 2024 utföras årsvis på samma sätt som tidigare.

Viktigt inför start av månadsrapportering

I samband med att månadsvis rapportering av löner för Avtalspension SAF-LO ska påbörjas, ska först en uppmärkning av arbetarna göras. Denna uppmärkning kan göras från och med februari 2024.  När det är möjligt för ett bolag att påbörja uppmärkningen kommer bolagets huvudadministratör att få ett mejl om detta från Fora. Alla bolag kommer få detta mejl någon gång under februari. Genom att logga in på ”Mina sidor” på Foras hemsida får bolagen tillgång till en företagsspecifik uppmärkningskod, som förkortas FOK (ex. FOK300848). Löner för januari och februari ska vara rapporterade senast den 31 mars.

Viktigt att känna till vid rapportering av pensionsmedförande lön till Fora

Den pensionsmedförande lönen som ska rapporteras månadsvis till Fora är kontant utbetald bruttolön. Huvudregeln är att lönen ska rapporteras och ligga till grund för Foras premieberäkningen för den månad lönen utbetalas. Det finns dock ett undantag från huvudregeln som innebär att vissa delar av den pensionsmedförande lönen ska hänföras (fördelas ut) till andra månader än själva utbetalningsmånaden.  

Följande lönedelar omfattas av undantaget och ska betraktas som ”lön hänförlig till annan månad”:

  1. Rörliga lönedelar som bygger på arbetstagarens prestation, exempelvis prestationslön, ackordslön, resultatlön och liknande.
  2. Bonus, tantiem, gratifikationer och liknande, oavsett om ersättningen är kopplad till den anställdes arbetsinsats eller inte.
  3. Kontant utbetalning av tidigare semesterårs sparade semesterdagar vid anställnings upphörande.

Lönedelar enligt punkterna 1 och 2 ska, vid rapportering till Fora, fördelas på de månader då de faktiskt har tjänats in. Semesterersättning vid anställningens upphörande, enligt punkt 3, ska däremot fördelas lika på de 12 månader som föregår den sista anställningsdagen.

Sammanfattningsvis ska all annan lön än ovan beskrivna lönedelar alltid vara premiegrundande hos Fora den månad lönen utbetalas, oavsett om lönen innehåller en retroaktivitet eller inte.

Övergångsregler avseende lönedelar som är hänförliga till period innan 1 januari 2024

Lön kan bara rapporteras som hänförlig till andra månader än utbetalningsmånaden från och med januari 2024. Om det under 2024 eller senare betalas ut lön som är att betrakta som hänförlig till tid före 1 januari 2024 behöver företaget gå in i tidigare årsrapporteringar och göra en rättelse av det årets rapportering. Om det inte är möjligt för företaget att göra denna rättelse behöver företaget inte tillämpa övergångsreglerna. Företaget kan i stället rapportera dessa lönedelar i enlighet med huvudregeln, det viss säga som hänförlig till utbetalningsmånaden.

Se Foras hemsida för mer information om vad som gäller vid övergång till månadsvis lönerapportering.