Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Debatt: En industri som lyfter Europa

I måndags arrangerade Industrins reformagenda en debatt om betydelsen av en konkurrenskraftig industri för ett blomstrande EU. Sveriges kandidater till Europaparlamentet inför valet den 9 juni debatterade i ämnet.

Bild: Nathalie Olausson Bild: Nathalie Olausson

Nyhet
23 maj 2024
Sakområde:

– EU är viktigare för Sverige än någonsin. Det behövs en stark och enad europeisk röst. En globalt konkurrenskraftig industri är helt avgörande för Sveriges och europas välfärd. Nu måste svenska beslutsfattare driva på för att fatta de beslut som behövs, sa Pia Sandvik, vd Teknikföretagen, i öppnandet av debatten.

Bara i Sverige sysselsätter industrin 800 000 människor och utgör 20 procent av BNP. Med ökande globalt konkurrenstryck behöver EU prioritera tillväxt och produktivitet. Detta är särskilt viktigt i ett läge där svensk och europeisk industri konkurrerar på en global marknad med regioner som har lägre klimatambitioner och utsläppskrav.

Under debatten diskuterades hur Sverige med förnyat fokus säkerställer bästa möjliga förutsättningar för en konkurrenskraftig europeisk industri och hur EU bör utvecklas för att stärka regionens konkurrenskraft på den globala scenen.

– Reflektioner från debatten är att alla verkar överens om att vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga och innovativa, men huret skiljer sig åt mellan politiken och industrin. EU måste återfå sitt självförtroende till att lita på teknologin som möjliggör, våga satsa på det som är vinnande och inte slänga pengar på dåliga teknologier. Vi kan hoppas att regeringen och de EU-politiker vi får har en nära dialog med industrin framöver om vilka prioriteringar ska göras och hur man ska hantera olika frågeställningar, avslutade Pia Sandvik.  

Deltagare: 

  • Jessica Polfjärd, toppkandidat för Moderaterna
  • Emma Wiesner, toppkandidat för Centerpartiet
  • Anna Maria Corazza Bildt, toppkandidat för Liberalerna
  • Johan Danielsson, toppkandidat för Socialdemokraterna
  • Isabella Lövin, toppkandidat för Miljöpartiet
  • Dick Erixon, toppkandidat för Sverigedemokraterna
  • Tom Erixon, vd för Alfa Laval
  • Lotta Lyrå, vdför Södra Skogsägarna

Samtalet modererades av Jörgen Huitfeldt.

Se intervjuer med Jessica Polfjärd (M) och Johan Danielsson (S) om industrins konkurrenskraft i Europa 

Industrin inför EU-valet

PDF 1.4 MB

Industrins prioriterade frågor inför EU-valet

Mer på Internet https://www.youtube.com/live/BZclxtQfXBk

Debatten inspelad

Mer på Internet https://www.di.se/debatt/led-tillbaka-eu-till-karnverksamheten/

Debatt i Dagens industri

Industrins reformagenda är ett samarbete mellan industrins samtliga arbetsgivar- och branschorganisationer.