Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 20 mars 2023

Välkommet initiativ från regeringen att snabba på 5G - utbyggnaden i Sverige – men det behövs ökad budget för Avancerad Digitalisering

Regeringen vill se över möjligheten att använda bredbandsstöd till trådlösa tekniker för att påskynda utbyggnaden av bredband i glesbefolkade områden. Ett steg i rätt riktning, men det krävs en långt högre målsättning.

I Sverige är det marknadsaktörer som bygger de digitala vägarna (bredband). Detta gör de genom att årligen investera ca 10 miljarder kronor. I områden utan kommersiell potential finns, som komplement, möjlighet till offentligt stöd. Stödet har gått till att bygga optisk fiber. Nyligen ändrade dock Kommissionen regelverket för statsstöd vilket öppnar för ökade möjligheter att även inkludera trådlösa tekniker, exempelvis 5G, som stödberättigad infrastruktur. Regeringen har därför gett Post- och telestyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att påskynda utbyggnaden av bredband i landsbygd och glesbygd.

- Det är välkommet att PTS får ett uppdrag och att möjligheterna ses över. Trådlös teknik förtjänar ett ökat fokus. Sverige behöver dock en offensivare offentlig målsättning. För ett land som ska vara teknologiledande är det inte okej att ha en 5G täckning i nivå med ett land i Östeuropa och en politisk målsättning som exkluderar 95 procent av landets yta, säger Patrik Sandgren vid Teknikföretagens Näringspolitiska avdelning i en kommentar. 

- Stöd för utbyggnad till enskilda hushåll behöver kompletteras med insatser för test och demonstration av nya digitala tillämpningar. En kraftfull förstärkning av budgeten för privat-offentliga initiativ som innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering skulle öppna för ökad möjlighet att utveckla 5G och kommande tekniker. Det vore väldigt välkommet, säger Peter Johansson, enhetschef för forskning och innovation på Teknikföretagen.

 

Fakta om 5G täckning i Sverige

Yttäckningen i Sverige för 5G är enligt de senaste uppgifterna 0,09 procent – detta gör det omöjligt att använda tekniken för att köra uppkopplade produkter i skog, i luften, på sjöar. 

Regeringens målsättning är att 5G endast behövs där människor ”normalt vistas” vilket exkluderar 95 procent av Sveriges yta. Teknikföretagen medlemmar och produkter finns i stora delar av landet som idag ligger i radioskugga.

Sverige ligger efter konkurrentländerna och har en 5G-täckning som är i paritet med länder i Östeuropa exempelvis Ungern och Rumänien - långt under konkurrentländer som Finland, Tyskland och Österrike.

Fakta om programmet för Avancerad Digitalisering

Programmet för Avancerad digitalisering startades i början av 2021 av ABB, Ericsson, Saab, Teknikföretagen och Vinnova med visionen om ett tydligare digitalt ledarskap. Avancerad Digitalisering syftar till att nästa generations avancerade, kraftfulla och säkra digitala lösningar – ska utvecklas i Sverige. Industrin är beredda att lägga minst 1 miljard kr per år i 10 år under förutsättning att staten gör det samma.