Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

”Utbildningspolitik för det kommande 200 dagarna”

Teknikföretagen efterfrågar en ännu starkare koppling mellan utbildningspolitik och arbetsmarknad. Då behövs en strategi för STEM-ämnena, utbildningar för yrkesverksamma och en förstärkning av ingenjörsutbildningarna.

Foto: Frida Andersson, enhetchef för kompetensförsörjning på Teknikföretaget/ Shutterstock Foto: Frida Andersson, enhetchef för kompetensförsörjning på Teknikföretaget/ Shutterstock

Nyhet
20 jan. 2023
Sakområde:

Statsråden Lotta Edholm och Mats Persson presenterade idag utbildningspolitiken efter regeringens 100 första dagar.  Det som betonades var reformer för att stärka ordningen i skolan och för att få fler att klara kunskapskraven i grundskolan. Detta ser Teknikföretagen som positivt, då det är viktiga reformer för att lyfta sverige som kunskapssamhälle och säkerställa alla individers förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden.

- Men under återstående mandatperiod vill Teknikföretagen se reformer som ännu starkare kopplar utbildningspolitiken till arbetsmarknaden. Vi noterar att målen som satts upp inte nämner kompetensförsörjning eller utbildningens koppling till arbetsmarknaden, säger Frida Andersson som är Teknikföretagens enhetschef för kompetensförsörjning

Hon framhåller att det råder en akut brist på kompetens inom många sektorer. Inom Industrin är läget nu så allvarligt att 1/5 företag uppger att de har eller har övervägt att förlägga verksamhet utomlands. Över hälften av företagen uppger att de inte kunnat expandera verksamheten som planerat på grund av kompetensbrist.

Frida Andersson tar också Sveriges ordförandeskap i EU som exempel. Det inleddes med att visa upp de stora industriinvesteringar som nu sker i norra Sverige. Samtidigt som industriinvesteringar även göras i Västra Götaland, Mälardalen och i Västergötland.

- En förutsättning för att den gröna omställningen ska lyckas är att det finns personer som kan göra jobbet, utan det produceras inga batterier eller elbilar och ingen forskning och utveckling bedrivs, säger Frida Andersson.

Hon betonar att utbildningsreformer måste till snabbt för att inte den positiva utvecklingen inom industrin ska bromsas. För det de kommande 200 dagarna rekommenderar Teknikföretagen därför några specifika förändringar för att stärka kompetensförsörjningen för svenska företag:

  • Inför en nationell STEM strategi.
  • Skapa utbildningar som är anpassade för yrkesverksamma och som behöver fortbilda sig. Gäller för högskolan, yrkeshögskolan och yrkesvux.
  • Prioritera de samhällsviktiga ingenjörsutbildningarna. Öka anslagen, snabba på genomströmningen på utbildningarna, se över resursfördelningen till högskolan.

Teknikföretagen och Frida Andersson konstaterar att grunden för svensk konkurrenskraft ligger i att kunna skapa produkter och tjänster med högt förädlingsvärde. Att vi utvecklar vår kunskap och kompetens är helt avgörande både företagens kompetensförsörjning och individers möjligheter på arbetsmarknaden.


Senaste nyheterna från Teknikföretagen