Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 06 feb. 2023

Stärkt konkurrenskraft på agendan när EU-ministrar samlas i Stockholm

Konkurrens och öppen handel är avgörande för att nå EU:s politiska målsättningar. Det är Teknikföretagens tydliga budskap när ministrar från runt om i Europa samlas i Stockholm denna vecka för att diskutera EU:s industripolitiska utveckling, med särskilt fokus på den gröna omställningen.

Idag inleds det informella ministermötet med EU:s konkurrenskraftsministrar i Stockholm. Som startskott för mötesdagarna hålls en företagsmässa som arrangeras av Svenskt Näringsliv för att visa upp innovativa svenska företag som ligger i framkant av den gröna omställningen. Utöver ministrar från andra EU-länder deltar även EU-kommissionären för den inre marknaden, Thierry Breton. Den svenska regeringen representeras av energi- och näringsminister samt vice statsminister, Ebba Busch, och bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

På agendan står vad EU kan göra för att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft, vilket kommit att bli en central fråga för det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Diskussionerna ska bland annat handla om hur just den inre marknaden och den gröna omställningen kan bidra till långsiktiga mål om stärkt konkurrenskraft.

Ett förnyat fokus på stärkt konkurrenskraft är den fråga som Teknikföretagen identifierade som allra viktigast inför det svenska ordförandeskapet. Vi är givetvis väldigt glada över att regeringen så tydligt lyfter fram det som är en av Sveriges främsta prioriteringar, säger Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen.

Teknikföretagens ordförande Tom Erixon (vd Alfa Laval och även vice ordförande i Svenskt Näringsliv) inledningstalar på mässan för att lyfta de förutsättningar industrin i Sverige anser krävs för en innovativ och långsiktigt konkurrenskraftig industri i Europa. Utöver Alfa Laval deltar bland annat även ABB, Epiroc, Saab, Volvo Cars och Volvo Group för att belysa Sveriges stolta industrihistoria – världsledande svenska företag som driver utvecklingen av nya tekniklösningar som svar på vår tids samhällsutmaningar.

- Konkurrens och öppen handel främjar innovation och teknikutveckling. Det är avgörande för att industrin ska kunna ta fram de lösningar som krävs för att driva omställningen, men även den samlade beredskapsförmågan i Europa, fortsätter Maria Rosendahl.

På plats från Teknikföretagen närvarar Maria Rosendahl och Joel Jonsson. Ministermötena pågår fram tills onsdagen och avslutas med ett möte mellan utbildningsminister Mats Persson och hans europeiska ministerkollegor.

Läs mer om Teknikföretagens syn på den senaste utvecklingen inom EU:s industripolitik på Dagens Industris debattsida från den 20 januari 2023.