Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Satsning på avancerad digitalisering i fokus på möte med civilministern och näringsministern

Konkurrenskraft, grön omställning och ett samhälle som klarar ökade påfrestningar stod på agendan när Teknikföretagen träffade civilministern och näringsministern. Satsning på avancerad digitalisering är en gemensam nämnare för att klara utmaningarna vi har framför oss. Teknikföretagen välkomnar regeringens uppdrag till Vinnova att öka insatserna inom programmet för Avancerad Digitalisering.

På bild från vä: Per de la Gardie, Saab Aylin Farid, ABB Erik Ekudden, Ericsson, Ebba Busch, Statsråd Pontus Delaval, Ordförande Programmet för Avancerad Digitalisering Erik Slottner, Statsråd Jenny Lindqvist , Ericsson Maria Rosendahl, Teknikföretagen På bild från vä: Per de la Gardie, Saab Aylin Farid, ABB Erik Ekudden, Ericsson, Ebba Busch, Statsråd Pontus Delaval, Ordförande Programmet för Avancerad Digitalisering Erik Slottner, Statsråd Jenny Lindqvist , Ericsson Maria Rosendahl, Teknikföretagen

Nyhet
31 mars 2023
Sakområde:

Under ett möte med civilministern och näringsministern diskuterade Teknikföretagen tillsammans med representanter för ABB, Ericsson och Saab vad som behövs för fortsatt ledarskap inom digital teknologi och teknik. Aktörerna var eniga om att det behövs kraftfulla, strategiska och långsiktiga satsningar på samverkansforskning. Sverige behöver återta rollen som testmarknad och sluta vila på gamla lagrar.

- Sverige kan inte vara sämre än andra länder. När andra stater satsar behöver vi möta upp för att inte förlora viktiga investeringar och jobb. Sverige som industrination behöver en riktning kring vad vi vill vara bra på i framtiden. Sverige skulle må bra av en samlad teknik- och innovationsstrategi kommenterar Maria Rosendahl, näringspolitiskchef på Teknikföretagen som var med på mötet.

I fokus för mötet stod forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering – den gemensamma innovationssatsning mellan industrin och staten som pågått i drygt ett år. Programmet, som är unikt i sin konstruktion, har på kort tid involverat nästan 200 unika aktörer, varav drygt 40 medlemsföretag från Teknikföretagen. Programmet har möjliggjort banbrytande projekt inom bland annat 5G, cybersäkerhet och energieffektivisering som annars inte skulle kommit till stånd. Totalt har nästan 800 miljoner kronor investerats – varav hälften kommer från industrin.   

- Teknikföretagen välkomnar regeringens uppdrag till Vinnova att öka insatserna inom programmet för Avancerad Digitalisering. Detta är ett steg i rätt riktning och en viktig politisk markering kring prioriteringar. En ökad budget för programmet kommer stärka kompetensbasen och gynnar hela ekosystemet. Det är ett recept för framgång, understryker Maria Rosendahl.

Fakta om Programmet för Avancerad Digitalisering.

Avancerad Digitalisering är ett unikt samarbete mellan näringslivet (ABB, Ericsson, Saab och Teknikföretagen) och staten (Vinnova) för att bidra till att svensk industri utnyttjar den potential som digitalisering och ny teknik medför. Här finns nyckeln till global konkurrenskraft, grön omställning och säkra samhällen. Industrin avser satsa en miljard kronor per år under minst en tioårsperiod, förutsatt att staten gör detsamma. Programmet omsätter i nuläget ca 800 miljoner kr. Portföljen innefattar 76 pågående projekt med totalt nära 200 unika aktörer.