Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Så bidrar forskning och innovation till stärkt konkurrenskraft

Teknikföretagen har tagit fram en ny rapport som visar på betydelsen av forskning och innovation för konkurrenskraft och vikten av fortsatt samverkan mellan stat och näringsliv. Rapporten lyfter också den centrala betydelse strategiska innovationsprogram har för att företag fortsatt ska förlägga sina FoU-investeringar i Sverige.

Foto: Utbildningsminister Mats Persson (L) och Teknikföretagens Näringspolitiska chef Maria Rosendahl Foto: Utbildningsminister Mats Persson (L) och Teknikföretagens Näringspolitiska chef Maria Rosendahl

Nyhet
23 feb. 2023
Sakområde:

Det övergripande budskapet är att kommande forsknings- och innovationsproposition måste möjliggöra för en kraftig ambitionshöjning i forsknings- och innovationspolitiken. Annars riskerar vi att företagen förlägger sin FoU i andra länder och att Sverige inte har rätt förutsättningar för att kunna ta fram lösningar på den gröna och digitala omställningen, det osäkra omvärldsläget och behovet av stärkt konkurrenskraft och tillväxt.

Rapporten mynnar ut i sex åtgärder för att stärka svensk konkurrenskraft genom forskning och innovation.

Regeringen bör:

  • Öronmärka minst 1 procent av BNP till forskning och innovation
  • Skapa förutsättningar för industrin att ta fram en ny nationell teknologi- och innovationsstrategi
  • Säkerställa långsiktig finansiering av samverkan, exempelvis i form av olika innovationsprogram
  • Säkerställa att ny kunskap når marknaden snabbare
  • Investera i högre utbildning

Rapporten presenterades på ett välbesökt lunchseminarium den 22 februari där bland andra Mats Persson, utbildningsminister, Mikael Dahlgren, forskningschef ABB, Magnus Frodigh, forskningschef Ericsson, Sofie Vennersten Director Public Policy and Regulatory Affairs Volvo Group, Monica Ringvik samt Margareta Groth, prefekt, Luleå Tekniska Universitet deltog.

PDF 25.7 MB

Rapport: Svensk konkurrenskraft genom forskning och innovation

Seminarie

länk till seminariet


Senaste nyheterna från Teknikföretagen