Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 05 dec. 2023

Pisa visar att STEM behövs

Pisaundersökningen för 2022 som presenterades idag visar att regeringens satsning på STEM-ämnena är något som verkligen behövs. Teknikföretagen välkomnar politikens initiativ. Undersökningen bekräftar behovet av ett sammanhållet och långsiktigt grepp för att stärka STEM-ämnena genom hela det svenska skolsystemet.

Bild skapad av Dall-E.
Bild skapad av Dall-E.

Svenska elevers kunskaper i läsning och matematik har sjunkit, visar Pisa-undersökningen 2022 som presenterades idag. Resultatet ligger på samma nivå som 2012, som är det lägsta uppmätta resultatet för Sverige. 

Regeringen har tidigare aviserat en långsiktig strategi för STEM (Science, Technology, Engineering och Mathematics) i syfte att öka elevers kunskaper i dessa ämnen och få fler sökande till utbildningar inom dessa områden. 

– Vi välkomnar att politiken tar det sammanhållna och långsiktiga greppet! Att enbart satsa på fler mattetimmar har inte löst utmaningen. Trots att antalet undervisningstimmar i matematik har ökat kraftigt ser vi inte resultat. Vi vill se en långsiktig STEM-strategi som har tydliga mål och även innehåller snabbverkande åtgärder, kommenterar Li Ljungberg, näringspolitisk expert inom talangattraktion och grundskola på Teknikföretagen.

Skillnaderna i Pisaresultaten ökar mellan de elever som presterar bra och de lågpresterande eleverna. Även de högpresterande eleverna gör sämre ifrån sig, men nedgången är större för de lågpresterande eleverna.

– En del av resultatet kan förklaras med flera år av pandemi, men likväl är det ett bekymmer att mattekunskaperna sjunker, säger Li Ljungberg. 8 av 10 teknikföretag i Sverige har i dagsläget svårigheter att hitta rätt kompetens.

Matten är en del av grunden för den svenska teknikindustrins forskning och innovation – och möjligheten att hitta lösningar på samhällsutmaningar inom klimat, energi, transporter och mycket mer. Den som vill arbeta med att förbättra klimatet genom tekniska innovationer behöver mattekunskaper.

Det är fortfarande tio procent av eleverna i årskurs nio som inte har godkänt i matematik och därmed inte kan komma in på ett nationellt gymnasieprogram. Och avhoppen från ingenjörsutbildningarna på högskolan är stora, i många fall av samma anledning, nämligen att studenterna inte klarar matten. För individen kan svaga mattekunskaper också ofta innebära utmaningar i vardagen eftersom matematiken finns överallt.

– Vi ser i våra ungdomsundersökningar att en av de vanligaste anledningarna till att tjejer väljer bort teknikutbildningar är oron för mängden matematik och ett bristande självförtroende i matematik. Trots att tjejerna har högre betyg än killarna, avslutar Li Ljungberg.

Om STEM

STEM är ett samlingsbegrepp för de kompetenser som behövs för att Sverige ska vara ett innovativt land i framkant. Förkortningen står för Science, Technology, Engineering, Mathematics.

Om Pisa

Pisa är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. I studien deltar både OECD-länder och icke OECD-länder. Förkortningen Pisa står för Programme for International Student Assessment.

Kontakt