Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 14 mars 2023

Nytt webbinarium om visselblåsarlagen

Nu finns ett nytt webbinarie om visselblåsarlagen tillgängligt för våra medlemmar i arbetsgivarguide. Där besvaras de vanligaste frågorna om den nya lagen och vi går också igenom Teknikföretagens kollektivavtal om koncerngemensamma rapporteringskanaler.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Visselblåsarlagen har gällt sedan den 17 december 2021 och inneburit att arbetsgivare med fler än 249 anställda haft skyldigheten att inrätta rapporteringskanaler sedan den 17 juli 2022. Nu utökas omfattningen till att gälla även bolag med 50 till 249 anställda som senats den 17 december 2023 behöver ha rapporteringskanaler på plats senast den 17 december 2023.

Syftet med visselblåsarlagen är att stärka skyddet för arbetstagare och andra grupper som har anledning att slå larm om oegentligheter och missförhållanden på sin arbetsplats. Under webbinariet redogör vi för vad du som arbetsgivare behöver känna till för att hantera rapporter om allvarliga missförhållanden och hur man går till väga för att inrätta rapporteringskanaler.

Under webbinariet tar vi bland annat upp frågorna:

  • Vilka omfattas av skyddet för visselblåsare?
  • Hur kan vi utforma rapporteringskanaler?
  • Vilka åtgärder måste vidtas när någon rapporterat?
  • Hur gör vi med personuppgifter inom visselblåsarsystemet?
  • Vad gäller för företagshemligheter och annan känslig information?

Mer på Teknikföretagen /Visselblåsarkanaler och skydd för rapporterande/

Se webbinariet (kräver inlogg)