Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 13 feb. 2023

Konkurrenskraft i fokus på Science Week

I början av februari deltog Teknikföretagen på Science Week, ett samhällsforum om hållbar utveckling och produktion. Där diskuterade vi utmaningarna med kompetensförsörjning och viktiga förutsättningar för en hållbar produktion för industrin.

Foto: Maja Brand/Bredda bilden
Foto: Maja Brand/Bredda bilden

- Science Week är ett relevant forum för Teknikföretagen där vi lyfter centrala frågor i syfte att stärka Sverige som en ledande exportnation samtidigt som förutsättningarna för svenska industriföretag att verka i landet främjas, säger Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen.

På seminariet ”Unga, framtida jobb och livskraftig hållbar industri” samtalade Frida Andersson, enhetschef för kompetensförsörjning på Teknikföretagen, med utbildningsminister Mats Persson, Annika Olsson, rektor Lunds tekniska högskola, Erik Barkman, Head of People och Culture Scania och Maria Tsychkova, ingenjörsstudent vid KTH om vilka åtgärder som krävs för att bättre matcha utbildningskedjan till näringslivets framtida behov. Under samtalet framkom tydligt att om vi inte lyckas kommer Sverige att tappa i konkurrensen med andra länder som har lyckats bättre med att utbilda och sysselsätta personer inom STEM-yrken. Utbildningsministern vittnade om behovet av att stärka matematiken samt att politiken behöver ha örat mot näringslivets behov för att stärka AB Sverige. 

Senare under veckan deltog Maria Rosendahl i debatten om varför transformationen mot hållbar produktion är direkt avgörande för storföretag och genom hela värdekedjan i näringslivet. Sverige har en stor möjlighet  att ha en ledande roll i att utveckla hållbara produktionsmetoder. Det skulle leda till en minskad klimatpåverkan, men också skapa positiva effekter när samarbeten etableras mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Missade du något av seminarierna? Se repriserna här.

Mer på Internet https://scienceweek.se/program/unga-framtida-jobb-och-livskraftig-hallbar-industri/

Unga, framtida jobb och livskraftig hållbar industri

Mer på Internet https://scienceweek.se/program/hallbar-produktion-hur-nar-vi-dit/

Hållbar produktion - hur når vi dit?