Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Högsta fart – rakt in i det okända

Det svenska ordförandeskapet har lagt i högsta växeln i förhandlingarna kring Dataakten och rusar fram för att nå målet – att ro akten i hamn. Bland europeiskt näringsliv är oron stor att de är beredda att göra det till vilket pris som helst, och att ett snabbt resultat är överordnat ett förutsebart och stabilt regelverk där effekterna och konsekvenserna är klara.


Nyhet
03 feb. 2023
Sakområde:

Det senaste kompromissförslaget som det svenska ordförandeskapet har presenterat har snarast ökat oron. Teknikföretagen och många med oss befarar att Dataakten kan bli en Pandoras ask där konsekvenserna inte kan förutses och företagshemligheter riskerar att röjas.

Ett stort antal näringslivsorganisationer (däribland Orgalim, DigitalEurope och BusinessEurope) har därför gått samman och formulerat ett gemensamt upprop. Uppropet uppmanar det svenska ordförandeskapet och lagstiftarna att dra ner på tempot och säkerställa att det regelverk som slutligen ska gälla fungerar under verkliga marknadsförhållanden, och inte leder till oavsiktliga konsekvenser.

I uppropet efterfrågas i korthet:

  • Skydd för företagshemligheter
  • Förutsebarhet genom tydliga definitioner
  • Möjliggör för avtalslösningar
  • Skilja på B2C- och B2B-relationer och regler
  • Skyldighet att lämna data till myndigheter begränsas till nödsituationer
  • Regler kring byte av molntjänster som speglar den tekniska verkligheten och marknadens behov
  • Minst 36 månaders genomförandetid

Hela uppropet finns på orgalim.

Läs mer

Mer på Internet https://orgalim.eu/position-papers/digital-transformation-joint-statement-data-act-leap-unknown

Digital Transformation: Joint Statement - The Data Act is a leap into the unknown

 


Senaste nyheterna från Teknikföretagen