Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

FoU-avdraget – bidrar till Sveriges konkurrenskraft, men är endast en del av lösningen

Regeringen överlämnade igår en proposition till riksdagen med förslag om att förstärka nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling, det så kallade FoU-avdraget.

Foto: Viktor Fremling Foto: Viktor Fremling

Nyhet
23 mars 2023
Sakområde:

Det handlar om att det totala högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras för höjs från 600 000 kr till 1,5 miljoner kr per månad och koncern. Ändringen förslås gälla från 1 juli 2023.

Teknikföretagen ser positivt på förslaget att taket för avdrag höjs då det öppnar upp för större företag att göra avdrag och gör avdraget mer internationellt konkurrenskraftigt. Men, det är bara en del av det stöd som behövs från staten för att stimulera företagens att lägga sina investeringar i forskning och innovation i just Sverige.

- Detta skatteinstrument kan inte på något vis kan ersätta behovet av industridrivna strategiska innovationsprogram som Sverige behöver för grön och digital omställning, uppbyggnad av totalförsvaret och för långsiktig konkurrenskraft, säger Teresa Jonek, näringspolitisk expert, Teknikföretagen.

Konkurrensen om företagens investeringar i FoU är global och Sverige måste skapa attraktiva förutsättningar och regelverk för att attrahera investeringarna till Sverige. Samverkan mellan företag (startups, små- och medelstora företag, stora globala forskningstunga bolag), akademi och institut är av stor betydelse för vår innovations- och konkurrenskraft. Den tvärdisciplinära forskning och innovation som kan bedrivas i de strategiska innovationsprogrammen är avgörande för att genomföra teknikskiften och främja långsiktiga innovationsaktiviteter. Staten har genom forskningsfinansierade myndigheter som Vinnova en avgörande roll att genom programmen möjliggöra för akademi och institut att kunna delta, företagen bidrar in-kind, dvs med sin tid, instrument med mera.