Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

EU-kommissionen presenterar förslag för stärkt råmaterialförsörjning och minskade utsläpp i EU

Idag presenterade EU-kommissionen två nya lagförslag som syftar till att säkra industrins råmaterialförsörjning och uppnå EU:s klimatmål. Teknikföretagen stödjer ambitionen bakom förslagen, men ser samtidigt risker med förslagens utformning. Teknikföretagen kommer nu analysera förslagen vidare och förankra ståndpunkter med medlemsföretagen.


Nyhet
16 mars 2023
Sakområde:

EU-kommissionens förslag till en European Critical Raw Materials Act och en Net Zero Industry Act syftar till att säkra den europeiska industrins försörjning av kritiska råmaterial, samt stärka den inhemska produktionskapaciteten av nödvändiga teknologier för att nå EU:s energiförsörjning och klimatmål. Förslagen syftar även till att minska EU:s importberoende av de insatsvaror som krävs för att ta fram dessa teknologier.

- Givetvis stödjer vi ambitionen bakom förslagen. Samtidigt ser vi risker med en kraftigt ökad statlig styrning som kan leda till omfattande undanträngningseffekter och hämma utvecklingen av nya teknologier, säger Maria Rosendahl som är näringspolitisk chef på Teknikföretagen.

Teknikföretagen har tidigare varnat för att en tilltagande statlig inblandning i den europeiska ekonomin riskerar att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden till nackdel för innovativa företag. Detta kan i sin tur leda till en mindre dynamisk marknad och en begränsning av innovationsförmågan som på sikt urholkar den europeiska industris globala konkurrenskraft.

- Innovation och teknikutveckling är helt avgörande för att nå EU:s högt satta politiska målsättningar. Nu handlar det om att skapa goda förutsättningar för näringsverksamhet som inte sätter marknadens funktion ur spel, utan underlättar för industrin att ta fram lösningarna på vår tids samhällsutmaningar, avslutar Maria Rosendahl.

Teknikföretagen kommer nu fortsätta analysera förslagen och förankra ståndpunkter med medlemsföretagen för vidare dialog med beslutsfattare och andra berörda parter. Ståndpunkterna kommer även kommuniceras externt vid ett senare tillfälle.

Läs mer

Mer på Teknikföretagen /Teknikföretagens remissyttrande avseende CRMA/

Teknikföretagens inspel till EU-kommissionens råmaterialinitiativ

Mer på Internet https://www.di.se/debatt/debatt-starkt-konkurrenskraft-avgorande-for-att-na-eu-s-politiska-ambitioner/

Teknikföretagens syn på den senaste utvecklingen inom EU:s industripolitisk i Dagens Industri

 

Kontakt