Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Efter uttalande från IF Metall – är bakgrundskontroller olagliga?

Personlig integritet ska naturligtvis respekteras och regler ska följas. Inom de givna ramarna finns det dock flera situationer där en arbetsgivare kan utföra bakgrundskontroller av en anställd. Kontroller kan vara ett skydd både för arbetsgivaren och medarbetarna på en arbetsplats.


Nyhet
14 mars 2023
Sakområde:

Det har under senaste tiden förekommit flera artiklar i media om fackförbundens syn på integritet i arbetslivet. Det är framför allt IF Metall som har uttalat sig och förbundet har även tagit fram ett informationsmaterial om anställdas rätt till integritet. IF Metall hävdar att olika typer av bakgrundskontroller är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och att de därför är olagliga.

Teknikföretagen framhåller dock att det inte är olagligt att utföra bakgrundskontroller och att det i vissa fall kan finnas behov av och skäl till att arbetsgivaren utför olika typer av kontroller.  När det gäller brott får man emellertid vara mer försiktig.

– En arbetsgivare får inte föra register över brott. Det är dock inte olagligt att begära att en arbetstagare visar ett utdrag ur belastningsregistret och göra en anteckning om att detta har skett. Sådana uppgifter bör dock inte sparas någon längre tid, säger Teknikföretagens biträdande förhandlingschef, Anna Nordin.

I många fall är det också lagligt att kartlägga anställdas aktiviteter på sociala medier. Detsamma gäller kontroller av var anställda befinner sig.

– I vissa fall, som vid misstanke om brott mot anställningsavtalet, är det till och med befogat att undersöka var en anställd har varit eller vad den har lagt upp på  sociala medier.

Anna Nordin fortsätter:

– Företaget måste givetvis beakta GDPR när det gäller all hantering av de inhämtade personuppgifterna.

Läs gärna mer om Teknikföretagens svar på IF Metalls uttalanden kring personlig integritet och om arbetsgivarens ansvar enligt GDPR på arbetsgivarguiden.

Mer på Teknikföretagen /IF Metalls uttalanden kring personlig integritet/

Mer kring IF Metalls uttalande (kräver inlogg)