Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 08 mars 2023

Därför behövs både kvinnor och män i industrin

En jämn könsfördelning är en av teknikbranschens viktigaste frågor. För att Sverige ska förbli världsledande inom innovation och nya teknikområden behöver företagen kompetenta medarbetare som kan utveckla och driva teknikutveckling och hållbar produktion.

Foto: Bredda bild
Foto: Bredda bild

Mångfald och diversifierade team är en förutsättning får att utveckla produkter och tjänster i världsklass.

Kompetensförsörjningen är för många teknikföretag det enskilt största tillväxthindret och en nyckel för att teknikindustrin ska klara den gröna omställningen vi nu befinner oss i.  Förebilder och representation är viktigt för att fler ska känna sig inkluderade i branschen och vilja söka sig dit.

Det finns stora skillnader när det kommer till könsfördelningen på olika utbildningsinriktningar och Sverige har väldigt traditionella utbildningsval. Gymnasieskolans teknikprogram har idag 18% tjejer och industritekniska programmet 10% tjejer. På ingenjörsutbildningarna är andel kvinnor runt 30%. För att möta behoven i samhället och hos företagen behövs en breddad rekrytering och då måste den stereotypa bilden av teknik och branschen utmanas. Därför arbetar Teknikföretagen med att bredda bilden av vad teknik är och vem som jobbar med teknik.

Ett exempel på det arbetet är Bredda Bilden, en gratis bildbank där kvinnor som arbetar inom teknikindustrin eller studerar en teknisk utbildning tar plats. Bilderna är helt fria att använda för oss själva såväl som för media och för andra organisationer som vill bidra till att bredda bilden.

- Vi vill uppmuntra och underlätta för fler att bredda bilden av teknikindustrin. Representation i visuell kommunikation och media är en viktig pusselbit för att fler ska känna sig attraherade av branschen. Inte för att det inte finns kvinnor i branschen, utan för att vi behöver rekrytera fler, säger Frida Andersson, enhetschef Kompetensförsörjning på Teknikföretagen.