Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 16 okt. 2023

Beslut om ny struktur för arbetsmiljöregelverket

Den 15 september beslutade Arbetsmiljöverket om en ny struktur som ska gälla för arbetsmiljöregelverket.

I korthet innebär det att nuvarande 67 föreskrifter grupperas om i 15 föreskriftshäften.

Arbetsmiljöverket har i samband med detta kommunicerat följande:

  • Reglerna är innehållsmässig i stort sett desamma. 
  • Huvudprincipen har varit att behålla samma skydds- och kravnivåer.
  • Ett viktigt undantag är reglerna för Byggherrar, projektörer och Byggarbetsmiljösamordnare, där det har tillkommit nya regler som förtydligar ansvar och uppgifter framför allt i de tidiga skedena av byggprocessen.

Arbetsmiljöverket kommer att genomföra två webbinarier:

  • 9 november webbinarium om den nya strukturen
  • 16 november webbinarium med fokus på byggföreskrifterna

Anmälan till webbinarierna hittar du i Arbetsmiljöverkets kalendarium - (av.se)

Den nya regelstrukturen kommer att börja gälla från och med den 1 januari 2025. Till dess gäller nuvarande föreskriftsstruktur.

Mer på Internet https://www.av.se/om-oss/regel-och-foreskriftsarbete/regelfornyelse/presentationsmaterial-om-regelfornyelsen/

Presentationsmaterial om regelförnyelsen

Mer på Internet https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/beslutade-foreskrifter-som-trader-i-kraft-2025/

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025