Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Beslut om ny struktur för arbetsmiljöregelverket

Den 15 september beslutade Arbetsmiljöverket om en ny struktur som ska gälla för arbetsmiljöregelverket.


Nyhet
16 okt. 2023
Sakområde:

I korthet innebär det att nuvarande 67 föreskrifter grupperas om i 15 föreskriftshäften.

Arbetsmiljöverket har i samband med detta kommunicerat följande:

  • Reglerna är innehållsmässig i stort sett desamma. 
  • Huvudprincipen har varit att behålla samma skydds- och kravnivåer.
  • Ett viktigt undantag är reglerna för Byggherrar, projektörer och Byggarbetsmiljösamordnare, där det har tillkommit nya regler som förtydligar ansvar och uppgifter framför allt i de tidiga skedena av byggprocessen.

Arbetsmiljöverket kommer att genomföra två webbinarier:

  • 9 november webbinarium om den nya strukturen
  • 16 november webbinarium med fokus på byggföreskrifterna

Anmälan till webbinarierna hittar du i Arbetsmiljöverkets kalendarium - (av.se)

Den nya regelstrukturen kommer att börja gälla från och med den 1 januari 2025. Till dess gäller nuvarande föreskriftsstruktur.

Mer på Internet https://www.av.se/om-oss/regel-och-foreskriftsarbete/regelfornyelse/presentationsmaterial-om-regelfornyelsen/

Presentationsmaterial om regelförnyelsen

Mer på Internet https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/beslutade-foreskrifter-som-trader-i-kraft-2025/

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025