Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 07 nov.

Konjunkturprognos november 2019

Den globala avmattning som inleddes i slutet av 2017 fortsätter. Teknikföretagen räknar med att global BNPtillväxt bottnar först under början av 2020, på randen till recession och tar fart i slutet av året. Fortsatta stimulanser från centralbanker främst i USA och Kina väntas motverka ett djupare fall och bidrar till en gradvis återhämtning.

Ladda ner rapporten

Den synkroniserade uppstudsen för fasta investeringar under 2017, som främst låg bakom ökningen i den globala BNP-tillväxten, har följts av en synkroniserad nedgång i investeringstakten under snart två år. Dessutom tynger den fortsatta osäkerheten kring ökade handelshinder och Brexit, som gör att företag avvaktar med investeringar. Sammantaget är det främst industriproduktionen som påverkats negativt och dykt ned i global recession under 2019 om Kina exkluderas. Även inklusive Kina har den globala tillväxten i industrin närmat sig tidigare bottennivåer. Framför allt har industrin i Europa och Kina bromsat in men även i USA har industriproduktionen stagnerat på sistone.

Den låga tillväxten har hittills främst dämpat produktivitetstillväxten. Den senaste tiden har dock effekterna även märkts på arbetsmarknaden med minskat behov av arbetskraft och neddragningar av kostnader för att återställa produktivitetstillväxten. Denna process kommer fortsätta under större delen av nästa år och ge förutsättningar för en återhämtning i investeringar och tillväxt mot slutet av året.

Teknikföretagen räknar mot denna bakgrund med att global BNPtillväxt kommer öka med bara två procent i genomsnitt nästa år, men med en acceleration till 2,2 procent mot slutet av året.

Risken är dock stor att återhämtningen skjuts framåt, inte minst om handelskonflikten fortsätter och om centralbankernas stimulanser inte kommer att räcka till. Visserligen har Federal Reserve utrymme att stimulera, men ECB:s styrränta är redan negativ och de låga räntorna riskerar snarare att leda till ökad utlåning till lågpresterande zombieföretag och förstärka den svaga produktivitetstrenden.

Även om riskerna inte materialiseras och investeringarna återhämtarsig i takt med förbättrad produktivitet och lönsamhet, är det osannolikt att produktivitetstillväxten återgår till den starka takt som var normal innan den stora recessionen 2008-2009. Den nya normalen med lägre potentiell tillväxt beror delvis på en åldrande befolkning, men även på ökad kompetensbrist och att användningen av produktionsresurser knappt blivit mer effektiv på senare år. Det krävs strukturella förbättringar för att den ska lyfta på bred front.

Sammantaget landar vår prognos för Sveriges BNP-tillväxt på en procent i år. Därmed står vi fast vid prognosen vi gav för ett år sedan. Även för 2020 räknar vi med att tillväxten når endast en procent, med en fortsatt försvagning under första halvåret men en viss återhämtning under andra halvan

Publicerades 4 september 2020